Mer glädje i golfen finns där du själv har kul och samtidigt bidrar som ledare till barns och ungdomars utveckling. Ett viktigt och utvecklande uppdrag som ger både dig som ledare och juniorerna på klubben en riktigt rolig fritid!

Visst är det väl härligt att vara ledare! Att kunna säga att vi tillsammans ger respekt för allas lika värde. Att kvalitet kommer från rörelseglädje och en egen inre drivkraft på precis den nivå och omfattning som passar just de här barnen och ungdomarna. Att de får vara med andra likasinnade och bli sedda, lyssnade till och må bra i vår sport.

Så välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barns och ungdomars liv med golfen som redskap.

För dig som vill bli golftränare är första stegen att gå de olika ledarutbildningarna. Du går GL1, gör Golfäventyret Ledarstöd samt går GL2 innan du går tränarutbildningen (TU) samt får även en fördjupning av GL2 i TU.

  1. Golfens ledarutbildning 1 Praktik
  2. Det finns tre utbildningsmöjligheter: 

    1. Som ledare på golfklubb kan du gå via din tränare på klubben som är utbildad i Golfens ledarutbildning (GL) 1 Praktik. Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

    2. Som ledare på en golfklubb kan du även gå distriktets GL1 Praktik. Till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar

    3.  PGA-tränare, som inte tidigare gått någon av ledarutbildningarna från 2014, kan gå PGA-distriktets eller golfdistriktets GL1 Praktik för att bli auktoriserad utbildare i GL1 Praktik.

    Utbildning i PGA-distrikten

    PGA har fått i uppdrag att utbilda PGA-tränare i GL1 Praktik. Det är viktigt att så många tränare som möjligt får behörigheten att utbilda ledare i GL1 Praktik samt får kompetens att använda materialet Golfäventyret för att skapa tillväxt på klubbarna - fler aktiva barn och mer verksamhet. I listan nedan hittar du tränare som är utbildade i GL1 Praktik. Från 2017 ingår GL2 i  Tränarutbildningen (TU).

    Golftränare utbildade i GL1.pdf  

    Utbildning på klubb och distrikt

    * Tränare som är utbildade i Golfens ledarutbildning 1 Praktik genomför GL1 Praktik-utbildning för ledarna på klubben.
    * Golfdistriktens GL1-utbildarteam genomför utbildning för de ledare (och även tränare) som inte har någon utbildad tränare eller av annat skäl inte kan utbilda sig på sin klubb.

    Underlag till dig som håller i utbildningen.
    GL1 PRAKTIK UTBILDNING 2017.pdf

    Vill du istället ha en PPT - kontakta ulrika.jorsell@golf.se.

    Utbildningar 2018

    Datum och utbildningsplats Anmälan
    Måndag 29 januari på Bosön Anmäl här
    Måndag 5 mars på Halmstad Golfarena Anmäl här
    Torsdag 12 april på Sollentuna GK Anmäl här
    Söndag 22 april på Salems GK Anmäl här

    Utbildningar 2017 

    19 november   Hallands GDF, Ringenäs GK
    Kontakta Lars-Erik Blank för anmälan (lars-erik.blank@tele2.se)

    Målgrupp

    Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

    Innehåll

    GL1 Praktik - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.

    Upplägg

    6 utbildningstimmar (à 45 minuter)

    Efter utbildningen

    När du har gått GL1 Praktik finns Ledarstöd som en guide i ditt ledarskap. Läs mer om det i fiken nedan.

    Idrottslyftet

    Fyll i formuläret efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få ersättning på 300 kronor per deltagare från Idrottslyftet.

    SGF har i startskedet tio utbildare - GL1-team - som finns till hands som handledare för distriktet i ett första steg. Därefter kommer distriktet fortsatt att behöva ett eget utbildarteam på hög nivå. Utbildarteamet i distriktet behöver innehålla en person med hög golfpraktisk kompetens och en med hög ledarskapskompetens för barn och ungdom. Ambitionen är ju att distriktets utbildarteam ska kunna lära ut materialet samt kunna hantera frågor på både detaljnivå och djupnivå.

    Utbildningsmaterial:

    Beställ Golfäventyret och handledning

    Mall för inbjudan GL1 Praktik 

    Utbildningsupplägg GL1 Praktik 

    Utrustningslista Golfäventyret 

    Snaggolf 

  3. Ledarstöd - guide i ledarskapet med utmaningar att klara av
  4. Det är som aktiv ledare du utvecklas och får erfarenheter som ledare och kan diskutera dina upplevelser tillsammans med andra ledare. Med hjälp av Golfäventyret Ledarstöd får du som ledare guidning i ditt ledarskap med olika utmaningar att klara av.

    Bocka av de olika ledarutmaningarna i Golfäventyret Ledarstöd och väx som ledare. När du klarat av de 18 utmaningarna och varit ledare under något år är du redo att ta nästa utbildningssteg  - Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning.

    Ladda ner Golfäventyret Ledarstöd här!

  5. Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning
  6. En fördjupning i ledarskapet för barn 7-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken. 

    Vi rekommenderar dig som ska gå GL2 Fördjupning att vara aktiv ledare i juniorverksamheten på golfklubb. Det kommer att göra att du bättre tar till dig utbildningen och har möjlighet att reflektera och analysera genom egen erfarenhet.

    Målgrupp

    För erfarna ledare som gått GL1 Praktik och använt materialet Golfäventyret. Se Förkunskaper nedan. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

    Förkunskaper

    Genomfört utbildningen Golfens Ledarutbildning 1 - Praktik
    Varit aktiv som ledare på golfklubb
    Arbetat igenom utmaningarna i dokumentet "Ledarstöd"

    Innehåll

    De olika dimentionerna i ledarskapet, motivation, självkänsla, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. Dessutom blir det fördjupning och förklaring av golfen  och Golfäventyret i praktiken.

    Nya webbplatsen för Ledarutbildning 2 hittar du här!

    Upplägg

    14-16 utbildningstimmar

    Aktuella utbildningstillfällen 2018

    SGF har ett utbildarteam - som genomför utbildningarna.

    Utbildning 1 Utbildning 2 Utbildning 3 Utbildning 4
    5-6 fabruari 21-22 mars 14-15 april 26-27 april
    Halmstad Golfarena Söderåsens GK Sollentuna GK Karlstad GK
    16 deltagare 16 deltagare 16 deltagare 16 deltagare
    För tränare på NIU eller Swedish Golfteam För tränare i huvudsak och ledare i mån av plats För tränare i huvudsak och ledare i mån av plats För tränare i huvudsak och ledare i mån av plats
    950 kr (inkl lunch, fika och utbildsningsmtrl) 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmtrl) 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmtrl) 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmtrl)
    Ta med boken Golfäventyret och kläder efter väder och golfutrustning Ta med boken Golfäventyret, kläder efter väder och golfutrusning Ta med boken Golfäventyret, kläder efter väder och golfutrustning Ta med boken Golfäventyret, kläder efter väder och golfutrusning

    Anmälan

    Här kan du anmäla dig till utbildningen.

    Utbildningsmaterial: 

    Ledarstöd

    Broschyr om Golfäventyret

    Golfäventyret webben

    Snaggolf 

  7. Verktyg - planera aktiviteter i god tid
  8. Att planera och vara väl förberedd är en del i att lyckas med sitt uppdrag som ledare.

    Med hjälp av dokumenten nedan kan du planera de olika aktiviteterna i juniorverksamheten i god tid samt ha koll på barnens utveckling och ta fram gemensamma spelregler.

    Planera träningspass

    Planera ledarmöte

    Planera föräldramöte

    Planera Träningsläger

    Planera årets juniorverksamhet

    Golfäventyret - gemensamma spelregler

    Verktyg - Gruppens utveckling översikt

    Planera klubbens spel och tävlingar

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Lärgrupper som komplement i ledarutbildningarna

Golfens ledarutbildningar kan kompletteras med lärgrupper för att regelbundet utbilda och samverka med ledarna så att de utvecklas och stannar kvar i verksamheten. Det finns olika lärgruppsplaner som klubben kan använda.

Golfens ledarutbildning – Intro

Cirka nio studietimmar som kan genomföras på klubben innan GL1 för alla som är intresserade av att vara med och hjälpa till i verksamheten. Går igenom vad klubben vill med sin juniorverksamhet och hur samarbetet mellan tränare, ledare och föräldrar fungerar.

Lärgruppsplan för Golfens ledareutbildning – Intro

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Cirka nio studietimmar som bör genomföras på klubben mellan GL1 och GL2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och stämma av hur verksamheten fungerar. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur? 

Lärgruppsplan för Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du barn på tävlingar

Så stöttar du barn och ungdomar på tävlingar

Checklistor som innehåller handfasta tips till ledare som stöttar barn och ungdomar (barn t om 12 år och ungdomar från 13 år och äldre) vid tävlingar. Här tar vi upp vad du bör tänka på när du coachar.

Barn

Före tävlingen skapar du trygghet och ser till att alla är förberedda.
• Under tävlingen är det viktigt att se alla och stötta barnen.
• Efter tävlingen samlar du barnen – lyssnar, ställer frågor och finns till hands för dem som behöver.

Så stöttar du barn på tävlingar

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Ungdomar

Tävling är ett sätt att nå spänning och stimulans. Ungdomarna ska få möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. Det viktigaste är att utmana spelarna på en lagom nivå och stötta dem så att de utvecklas på sina villkor.

Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Under tävlingen – övningar för att träna under pågående tävling

För att förstå och kunna använda materialet behöver du som förälder/ledare gå en utbildning, dessa finns i samband med Skandia Tour-tävlingar, se datum och anmäl dig här

Sören Kirkegaards kloka uttalande kring ledarskap:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon."

Ledarhjälp

Ledarhjälp är pedagogiska hjälpmedel för dig som ledare. Vi har tagit fram ett antal övningar som du skriver ut och laminerar, som till exempel: 

Tipspromenad 
Golfkulövningar 
Golfbingo 
Uppvärmning 

Denna sida kan fyllas på med andra roliga övningar och lekar som du kanske använder på din golfklubb och vill delge andra. Vi vill ha en dialog med dig och din golfklubb - skicka material så lägger vi ut det på nätet. Vi tar gärna emot synpunkter om materialet.

Ledarhjälp ska vara en levande sida.  

Bygg upp en ledarhjälpspärm eller mapp på din golfklubb så att tränare och ledare kan variera verksamheten med roliga övningar.

Lycka till! 

Här hittar du olika övningar

  1. Namnlekar
  2. Att lära sig alla namn är viktigt för att få förtroende och för att barnen ska känna sig trygga. Det är inte bara du som ledare och tränare som ska kunna alla namn utan även barnen ska lära känna alla sina nya kompisar. Du får ett väldigt försprång som ledare och tränare om du lär dig namnen snabbt!

    Tips

    Börja de tre till fyra första träningstillfällena med en namnlek! 
    Låt var och en berätta lite mer om sig själv för en eller två kompisar så att de vet vilken skola de går på, syskon, ålder, andra intressen utöver golfen, mm! 
    Ta porträttbilder med digitalkamera och gå hem och plugga! 
    Tänk på att det inte bara är du som ska kunna deras namn utan de ska även lära sig vad du heter!

    Namnlekar 1 - Stor och liten cirkel 

    Namnlekar 2 - Namnlek 

    Namnlekar 3 - Namnkedja 

    Namnlekar 4 - Namnballong 

    Namnlekar 5 - Namnsitups 

    Namnlekar 6 - Heja-lek 

    Namnlekar 7 - Tidningsleken 

    Namnlekar 8 - Tomma stolen 

    Namnlekar 9 - Spindelnät 

    Namnlekar 10 - Namntävling 

    Namnlekar 11 - Ta rygg på någon 

    Namnlekar 12 - Brännboll 

    Namnlekar 13 - Det här är min vän  

    Namnlekar 14 - Kasta boll 

    Namnlekar 15 - Byta plats 

  3. Samarbetsövningar
  4. För att alla ska känna trygghet i gruppen är det viktigt att vi lär känna varandra så snabbt som möjligt. Samarbetsövningar är en bra träning för att skapa gemenskap i gruppen.

    Övningarna kan lösas i större eller mindre grupper. Här kommer några övningar som du kan använda!

    Tips

    - Gör en samarbetsövning varje gång ni träffas tills du som ledare känner att det råder ett bra klimat i gruppen. 
    - Om ni har med föräldrar på en träning så blir det extra roligt att utmana föräldrarna i övningarna.

    Samarbetsövning 1 - Drickback 

    Samarbetsövning 2 - Raka led 

    Samarbetsövning 3 - Lapplek 

    Samarbetsövning 4 - Tidningstornet 

    Samarbetsövning 5 - Att leda fast man är sist 

    Samarbetsövning 6 - Trafikkaos (lösning

    Samarbetsövning 7 - Bilda ord 

    Samarbetsövning 8 - Knuten 

    Samarbetsövning 9 - Kortleken

    Samarbetsövning 10 - Floden 

  5. Uppvärmning
  6. Inom golfen har vi tyvärr inte en kultur att värma upp innan träning och spel, medan det i nästan alla andra idrotter är naturligt med uppvärmning. Barn- och ungdomsledare har en viktig uppgift att skapa denna kultur.

    Genom att göra uppvärmningen till ett naturligt inslag innan träning och spel kan dagens ungdomar se uppvärmning som ett måste i samband med golf även när de blir äldre. 

    Barn och ungdomar kan med fördel värma upp med lekar och barn älskar dessutom att leka, vilket förstärker bilden av att det är kul på golfträningen.

    Här nedan finns förslag på olika uppvärmningslekar. Vi har även tagit med övningar till den traditionella uppvärmningen som du som ledare kan träna barnen att utöva för att de sedan ska kunna göra detta på egen hand. 

    Placera alla i en stor ring där du som ledare går igenom alla övningar (som hjälp kan du ha ett laminerat dokument framför dig) därefter kan barnen träna på att leda varandra i uppvärmning för att sedan klara det själva.

    Uppvärmning 1 - Akta mitt scorekort

    Uppvärmning 2 - Bagkull

    Uppvärmning 3 - Detektiven

    Uppvärmning 4 - Hitta rätt

    Uppvärmning 5 - Gladiatorerna

    Uppvärmning 6 - Fader Abraham

  7. Golfkul
  8. Golf är roligt! Att gå på golfträning ska vara roligt! Det är viktigt att vi som har hand om juniorträningen kommer ihåg att glädjen och leken med golfen är det viktigaste budskapet att föra vidare till barnen. Här vill vi ge dig praktiska redskap för att kunna jobba med juniorerna.

    Nytt för i år är progression, dvs ökad svårighetsgrad beroende på ålder. Eller omvänt: Ju yngre, desto lättare.

    Nya dokument är "Pitch", "Bunker", "Sving" och "Golflekar".

    Övningarna kommer från utbildningen Golf för barn. Fler övningar hittar du i häftet Golfövningar för barn och ungdom samt på CD:n Golfskoj som finns att köpa på SISU Idrottsböcker.

    Till varje övning finns två bilder

    • Instruktion till barnen att lägga bredvid övningen så att de lätt kan se hur övningen fungerar
    • Anteckningar till ledaren där det finns information om vilket material som behövs och hur övningen ska ställas upp och genomföras
    • Laminera gärna dessa två dokument tillsammans så att ni får en fram- och baksida för att ha materialet på samma ställe

    Läs gärna igenom dokumenten som handlar om ”Material – Leklåda” och ”Säkerhet”, du hittar länkarna till vänster. Här får du som ledare tips om vilka redskap som är bra att ha på klubben och vad du ska tänka på när det gäller säkerhet.

    Sifferkort och Scorekort Golfkul i pdf-format som du kan skriva ut eller ladda hem:
    Sifferkort 

    Scorekort Golfkul  

    Putt

    Golfkul 1 Puttning - Riv pyramiderna

    Golfkul 1 Puttning - Riv Pyramiderna- anteckningar 

    Golfkul 2 Puttning - Luffarschack 

    Golfkul 2 Puttning - Luffarschack - anteckningar 

    Golfkul 3 Puttning - Memory 

    Golfkul 3 Puttning - Memory - anteckningar  

    Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor 

    Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor - anteckningar 

    Golfkul 4 Puttning - Puttgåtor - Frågor & Svar 

    Golfkul 5 Puttning - Alphapet 

    Golfkul 5 Puttning - Alphapet - anteckningar  

    Golfkul 6 Puttning - Siffror 

    Golfkul 6 Puttning - Siffror - anteckningar  

    Golfkul Puttning - 2 ball putter 

    Golfkul Puttning - Curling 

    Golfkul Puttning - Glada Gubben 

    Golfkul Puttning - Höjdhopp 

    Golfkul Puttning - Inom rätt område 

    Golfkul Puttning - Kortare än förra 

    Golfkul Puttning - Pegövning 

    Golfkul Puttning - Sänk hela cirkeln 

    Golfkul Puttning - Sänk hela linjen 

    Chip

    Golfkul 1 Chippning - Riv pyramiderna 

    Golfkul 1 Chippning - Riv pyramiderna 2 

    Golfkul 2 Chippning - Luffarschack 

    Golfkul 2 Chippning - Luffarschack 2 

    Golfkul 3 Chippning - Däcket 

    Golfkul 3 Chippning - Däcket, anteckningar 

    Golfkul 4 Chippning - Chipormen 

    Golfkul 4 Chippning - Chipormen, anteckningar 

    Golfkul 5 Chippning - Bassäng 

    Golfkul 5 Chippning - Bassäng, anteckningar  

    Golfkul 6 Chippning - Bollplank 

    Golfkul 6 Chippning - Bollplank, anteckningar  

    Golfkul 7 Chippning - Hinkar 

    Golfkul 7 Chippning - Hinkar, anteckningar 

    Golfkul Chippning - Curling 

    Pitch

    Höjdare 1 

    Höjdare 2  

    Bunker

    Sandslott  

    Sving

    Vattenballong

    Tidningspang 

    Rangestafett 

    Enbente Harry 

    Elefanten 

    Golflekar

    Djungelgolf 

    Boule 

  9. Material - Leklåda
  10. I detta dokument hittar du förslag på material utifrån övningarna som finns i Ledarhjälp. Detta är bra och billigt material som bör finnas på klubben. De tre första är svårt att vara utan för att man ska kunna göra en bra träning: bollar, koner och mjuka rep!

    Tänk även på att ha en bra förvaring till alla leksaker, en LEKLÅDA som ledarna lätt kan bära med sig till träningsplatsen!

    Bollar

    Med massvis av olika bollar kan man variera övningar och lekar i det oändliga. Försök att skaffa skumbollar, plastbollar, innebandybollar, tennisbollar, golf-i-skolan-bollar, snag-bollar och golfbollar. Kom ihåg att köpa bollar i olika storlekar och i så många olika färger som möjligt.

    Koner

    Koner som brukar kallas kinahattar är bra. Ni behöver minst ett 20-tal, ju fler ärger desto bättre.
    Kinahattarna levereras på en lätt stålställning vilket gör dem lätta att förvara och att bära med sig. Finns att köpa bl a på: www.tress.com

    Mjuka rep

    De mjuka repen, som brukar kallas hopprep, rekommenderar vi mest. Helst bör juniorkommittén ha 25 rep i många olika färger och längder, gärna också ett riktigt långt rep som är ca 10 m. Rep är perfekta att använda som cirkulära målområden, där barnen får poäng beroende på vilken färg det är på cirkeln som bollen hamnar innanför. Repen kan också användas till att forma hus, djur eller andra roliga ting där barnen får poäng för att hamna i till exempel skorstenen, i fyrkanten etc. Mjuka rep i olika färger finns att köpa billigt på t ex Biltema, Jula, ÖB mm.

    Det går också att använda trasiga vattenslangar.

    Träklossar

    Såga till ca 20 - 30 träklossar som är ca 5x5x5. Dessa kan ni använda till Memory, Alfaphet och Siffror. På ena sidan klistrar ni på olika bilder, sida 2 siffror och sida 3 bokstäver.

    Om ni ska ha det till Memory ska det vara 2 lika bilder på 2 klossar så att de bildar par. Det finns bra klistermärken att köpa till detta på bl a bokhandeln. Panduro har även bra skumgummibilder som går att klistra på trä.

    PET-flaskor

    10 petflaskor med lite sand eller vatten i botten annars blåser de lätt omkull.
    Placera puttgåtor och/eller regelfrågor på baksidan och/eller i botten.
    Förvara gärna i en drickback så att det är lätt att ta med sig till övningsfältet.

    Vattenbassäng

    Det finns säkert någon som vill bli av med en gammal barnbassäng som ligger och skräpar i garaget. Om det inte finns någon så är de ganska billiga att köpa.
    Kan användas inomhus utan vatten för att chippa i.

    Kan användas utomhus med vatten som skvätter upp när man når sitt mål!

    Ballonger

    Vanliga ballonger och vattenballonger kan man använda till många kul aktiviteter.

    Däck

    Gå till en däckfirma och fråga efter ett gammalt litet däck. Du får det troligen gratis!
    Bra att ha till chipövning!

    Paraply

    Använd olika storlekar på paraply att chippa i. Utomhus går det att sticka ner i gräset så att de säkert sitter kvar om det skulle blåsa lite.

    Bollplank

    Det finns säkert någon snickare på klubben eller någon annan som vill såga till ett bollplank enligt övningen "Bollplank". Tänk på att måla planket så att det håller länge! Det går även att ta ett tygskynke och klippa hål i och fästa med rep mellan två träd.

    Hinkar, Korgar, Stora målarburkar

    Se till att det finns något som barnen kan ställa ut och chippa mot. Målarburkar låter dessutom mycket när man träffar rätt.

    Dagstidningar

    Till Tidningsleken, Tidningstornet och Tidningspang!

    Rockringar

    Skaffa gärna flera rockringar de kan man använda till mycket!
    Rocka!
    Kan även användas till måltavla (piltavla) på övningsfältet.

    Sifferkort

    Gör sifferkort enligt länk på vår hemsida. Plasta in alla korten och gör ett hål i ena hörnet på alla kort. I hålet kan du sätta en peg för att markera på runt och puttinggreen eller en gummisnodd som du kan fästa på flaggorna på puttinggreen.

    Peggar

    I olika färger! Till att sätta fast ovanstående sifferkort. 
    Pegar kan du även använda till Golfbingo!
    Men de är också utmärkta att markera olika längder med på puttinggreen.

    Garnnystan

    Till namnleken Spindelnät - tänk på att ta ett grovt garn med många meter.

    Stort tygskynke 

    Till namleken Namntävling, se till att det är ett mörkt tyg så att de inte kan se igenom.

    Drickbackar

    Till samarbetsövningen Drickbacken. Även bra att förvara PET-flaskor i.

    Scorekort

    Till Akta mitt scorekort - samla på använda scorekort!

    Scorekort Golfkul

    Se länk under Golfkul, bra att ha till Golfkulövningarna.  Här kan barnen själva fylla i vilka övningar det handlar om och dess resultat. Kan även vara bra underlag till portfolio.

    Tillfälligt golfhål

    Ibland kan det bara bra att bygga upp ett tillfälligt golfhål både utomhus och inomhus.
    Tee-markering - Måla träklot eller stenar
    Markeringar - Fråga greenkeepern om du kan få en av varje eller måla träpinnar i rätt färg

    Flagga - Fråga greenkeepern annars får det bli en träpinne med egen flagga
    För att markeringarna och flaggan ska stå bra inomhus och utomhus är det bra med en träkloss för inomhusbruk och spetsiga pinnar för utomhusbruk.
    Bunker - Brunt tygskynke eller handduk
    Vattenhinder - Blått tygskynke eller handduk
    Kratta - En barnkratta
    Green - Grönt tygskynke
    På www.ksabgolf.se kan du köpa en del av detta material.

    Pennor, tejp, maskeringstejp, tunnare snöre, tumstock
    Alltid bra att ha tillgängligt vid t ex tipspromenad, scorekort mm.

    Brännbollsrack och brännplatta

    Brännbollsrack i olika former är bra att ha till namnlek och t ex läger.
    Brännplatta
    Koner och tennisbollar har ni säkert redan på klubben.

    Ögonbindel

    Halsdukar eller något annat som ni kan använda till ögonbindel, gärna några stycken och dessa kan användas bl a till Att leda fast man är sist.

    Små utslagsmattor

    Finns säkert redan på klubben men är bra att ha tillgång till på träningarna. Kan bl a användas till Trafikkaos och Floden m fl.

    Kepsar/reflexvästar

    Likadana kepsar eller reflexvästar eller något annat som markeras olika lag som tävlar mot varandra.

    Bokstavskort

    Bokstavskort i A4-format som är laminerade. Används till samarbetsövningen Bilda ord.

    Kortlek

    Kortlekar är bra att ha på läger men kan även användas till samarbetsövningen Kortleken.

    Säkerhetsnålar

    För att sätta fast bokstavskorten på mage och rygg.

    Vattenfasta pennor

    Bra att märka bollarna med gärna i olika färger.

    På www.ksabgolf.se kan du köpa en del av detta material.

  11. Golfregler
  12. Vi rekommenderar att ni arbetar med ”Golfäventyret”, finns att köpa på SISU Idrottsböcker, tillsammans med barnen när ni ska lära ut golfregler. Diskutera med SISU hur ni lättast kan lägga upp undervisningen och finansieringen. Här nedan finns ett antal enkla övningar som utgår ifrån boken Golfäventyret för att barnen ska känna igen sig.

    Nu kan ni bara skriva ut och laminera dessa övningar och börja leka med barnen!

    Nytt är att det är uppdelat i två nivåer: Golfäventyret och Grönt Kort. Golfäventyret är det allra första regelmaterialet som finns. Grönt Kort är nästa steg - på väg till officiell handicap.

    OBS! En del av materialet är uppdaterat sedan slutet av maj. Det gäller "Regelcirkel", "Pliktcirkel", "Golfbingo" och "Loppa".

    Golfäventyret

    Golfens språk 

    Minneslek 

    Memory 

    Memory - instruktion 

    Regelcirkel 

    Regelcirkel - instruktion 

    Pliktcirkel 

    Pliktcirkel - instruktion 

    Golfbingo 

    Golfbingo - instruktion 

    Golfbingo - frågor och svar 

    Loppa 

    Tipspromenad 

    Tipspromenad - svarstalonger

    Tipspromenad - svar 

    Tipspromenad 2 

    Tipspromenad 2 - svarstalonger 

    Tipspromenad 2 - rättningsmall  

    Här kan du även ta del av provet som hör till Golfäventyret - Min första golf. Klicka på länken nedan

    Prov - Golfäventyret  

    Grönt Kort 

    Golfens språk  

    Robinson 1 

    Robinson 2 

    Robinson 3 

    Robinson 4 

    Robinson 5 

    Tipspromenad 3 

    Tipspromenad 3 - svarstalong 

    Tipspromenad 3 - rättningsmall  

  13. Administration
  14. Här kan du hitta information som underlättar administrationen av din roll som ledare, bland annat frågor som rör Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) och RF:s trafiksäkerhetspolicy.

    Uppstartsmöte är en checklista att använda vid första mötet med juniorer och deras föräldrar. 

    Namnlista är en Excel-fil där du kan skriva upp namn, adress oh telefonnummer till juniorer och deras föräldrar. Inte minst bra att ha när du är på resande fot.

    Försäkringar svarar på frågan om hur du är försäkrad på anläggningen, såväl medlem som icke medlem.

    Relaterade länkar

    LOK-stöd

    Uppstartsmöte 

    Mall för namnlista 

  15. Spel på banan
  1. Fysisk träning
  2. Läger
  3. Här får du tips om vad du behöver tänka på när du har läger för barn och ungdomar.
     
  4. Tävling
  5. På den här sidan ser du olika spelformer som du med fördel kan använda för att skapa lite variation i spelet.
     

Kontakt

Ulrika Jorsell är i fyrtioårsåldern. Hon har blont hår och på bilden har hon håret struket bakom högra örat och håret lite framför ansiktet på vänster sida. Hon har en vit tröja på sig med en svart kofta över. Det går även att skymta ett guldhalsband som hänger över halslinningen på den vita tröjan. På bilden ler hon och tittar in i kameran med blå ögon.