För dig som arbetar med klubbens administration har vi samlat grunderna och vidareutbildningar i hanteringen av den. Som Golfens IT-system (GIT) och klubbchefsutbildning.

Utbildning Golfens IT-system

Vi fortsätter med olika sätt att erbjuda utbildning. Kostnadsfritt är exempelvis att se de instruktionsfilmer som ligger på Onlinehjälpen och att delta på något av våra webb- och telefonmöten. Det är ett mycket enkelt sätt att nå ut eftersom ni är spridda runt om i landet. Det går även att beställa utbildning specialgjord för en golfklubb, se vidare under skräddarsydd utbildning på din klubb.

Obs! Inloggningsuppgifter till mötet mailas ut dagen innan valt tillfälle till den epostadress ni uppgivit.

 1. Webb- och telefonmöten
 2. Allmän info om våra webbutbildningar

  Vi kan ha upp till 20 personer per tillfälle och kan därför enbart erbjuda 1 plats per golfklubb - men ni kan naturligtvis sitta flera runt en dator och använda en högtalartelefon.

  Först till kvarn gäller. Tänk dock på att ni sätter av tid själva och inte bokar in er innan ni vet att ni kan delta. Webbutbildningarna som vi erbjuder är kostnadsfria.

  Utbildningar våren 2018

  Planering för vårens utbildningar pågår, mer info läggs upp i mitten av januari.  

 3. GIT-utbildningar i Idrottens Hus
 4. Vi återkommer i januari med vårens utbildningar som hålls i Idrottens Hus.

   

   

 5. Skräddarsydd utbildning på din klubb
 6. Många klubbar börjar en ny säsong med helt ny personal. Vik en dag för GIT-utbildning så att ni kommer igång ordentligt. GIT Onlinehjälp och GIT-supporten är jättebra verktyg men ska stora förändringar göras eller om man är helt ny krävs en större insats. Vi erbjuder utbildning på plats om ni så önskar alternativt kommer ni till oss. Ni bestämmer innehållet och hur många hos er som ska vara med.

  Vad: På plats-utbildning
  Var: På er klubb 

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 7-8 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 5 500 kr exkl. moms - inga rese- eller ev. hotellkostnader tillkommer

  Vad: Klubbutbildning
  Var: Golfförbundet, Idrottenshus, Skansbrogatan 7 Stockholm

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 6-7 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 3 500 kr exkl. moms 

  Vänligen använd denna länk för att anmäla intresse om klubbspecifik utbildning:

  Intresseanmälan

  Dessa utbildningar sker i mån av tid, vi får gemensamt försöka hitta ett lämpligt tillfälle.

Administrativ personal

Utbildningsprogram erbjuds klubbens administrativa personal för olika nivåer. En grundläggande, en högre utbildning samt en klubbchefsutbildning. GAF ansvarar för genomförandet av Grundutbildning för administratörer (GUA) och Högre utbildning för administratörer (HUA) i samarbete med Svenska Golfförbundet.

Gå vidare till den utbildning ni är intresserad av.

Välkommen med din anmälan!

Administratör GUA

Administratör HUA

Golfens klubbchefsutbildning

Seminarium för disciplinär verksamhet

Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd anordnar, under ledning av nämndens ordförande, ett dagseminarium om disciplinär verksamhet för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Syftet med seminariet är utbildning och erfarenhetsutbyte så att förseelser som anmäls behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Varje golfdistriktsförbund inbjuds att delta med max två representanter med ansvar för den disciplinära verksamheten. SGF står för resan och mat under dagen.

Nästa seminarium genomförs hösten 2019 i Stockholm. Därefter vart tredje år; 2022, 2025 och så vidare.

Golfdistriktsförbundens bestraffningsrätt framgår i SGF:s mallstadgar för golfdistriktsförbund. För att på bästa sätt hantera uppgiften att utöva bestraffningsrätten är det viktigt att kommittén har en sammansättning så att minst en ledamot är jurist samt att SGF:s Juridiska Nämnds och RF:s Riksidrottsnämnds beslut rutinmässigt vidaredistribueras till kommitténs ledamöter för kännedom.

Utbildningspärm från det senast genomförda seminariet finns alltid tillgängligt i Golfens Hus som stöd för kommitténs introduktion och utbildning av nya ledamöter.