SGF Senior Tour H50

Facebook H50 (länkar till samtliga facebooksidor finns här)

Nyheter

Ranking H50 (ranking för alla klasser finns här)

Tävlingskort H50

Tävlingsprogram 2018

Klass Datum Spelplats
H50 5-6 maj Carlskrona GK
H50 19-20 maj Norrköping/Söderköping (beslut april)
H50 9-10 jun Gullbringa G&CC
H50 13-15 jul Halmstad GK, södra banan (SM, 54 hål)
H50 18-19 aug Huvudstadens GK, Lindö Dal
H50 8-9 sep Nora GK
H50 29-30 sep Vara-Bjertorps GK

Internationella tävlingar

På EGA:s hemsida finns en sida med kommande tävlingar som varje land lägger in själva. Ofta är tävlingen länkad till en hemsida. Klicka på Age Group, välj till exempel Senior och tryck på Search.

Representationsuppdrag och uttagningsregler H50, 2017