SGF Senior Tour H40

Facebook H40 (länkar till samtliga facebooksidor finns här)

Nyheter

Ranking H40 (ranking för alla klasser finns här)

Tävlingskort H40

Lottning H30 och H40 på samma spelplats

Tävlingsprogram

Klass Datum Spelplats
H40 5-6 maj Hinton GC, Rönnebäck
H40 19-20 maj GolfUppsala, Edenhof
H40 16-17 jun Skinnarebo G&CC
H40 13-15 jul Holms GK (SM, 54 hål)
H40 4-5 aug Salems GK
H40 8-9 sep Romeleåsens GK

Internationella tävlingar

På EGA:s hemsida finns en sida med kommande tävlingar som varje land lägger in själva. Ofta är tävlingen länkad till en hemsida. Klicka på Age Group, välj till exempel Senior och tryck på Search.

Representationsuppdrag och uttagningsregler H 40, 2017