SGF Senior Tour H30

Facebook H30 (länkar till samtliga facebooksidor finns här)

Nyheter

Ranking H30 (ranking för alla klasser finns här)

Tävlingskort H30

Lottning H30 och H40 på samma spelplats

Tävlingsprogram 2018

Klass Datum Spelplats
H30 5-6 maj Hinton GC, Rönnebäck
H30 19-20 maj GolfUppsala, Edenhof (54 hål)
H30 16-17 jun Skinnarebo G&CC
H30 13-15 jul Hofgårds GK (SM, 54 hål)
H30 4-5 aug Salems GK
H30 8-9 sep Romeleåsens GK (54 hål)

Internationella tävlingar

På EGA:s hemsida finns en sida med kommande tävlingar som varje land lägger in själva. Ofta är tävlingen länkad till en hemsida. Klicka på Age Group, välj till exempel Senior och tryck på Search.

Representationsuppdrag och uttagningsregler H30 2017