Alla riksomfattande tävlingar kan få sina tävlingsbestämmelser godkända av Svenska Golfförbundet (SGF).

Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och inom ramen för SGF:s bestämmelser, handicapreglerna och amatörreglerna. Dessa finns redogjorda för i Spel- och tävlingshandboken i kapitel 1, 3 och 4.

Tävlingar med final utomlands

För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet årligen.

För att få tillstånd krävs att:

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen


Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.

Tävlingar med finalspel utomlands med godkända tävlingsbestämmelser 2018

Här kommer namnen på de tävlingar som fått godkända tävlingsbestämmelser och som fått tillstånd att arrangera ett finalspel utomlands att publiceras.

 

För mer information kontakta

Magnus Grankvist är en man i femtioårsåldern. Han har en svart tröja på sig med en vit pikétröja under. Han har inget hår på huvudet och svarta glasögon. Han ler kisande in i kameran.