Anmäla Wild Cards Skandia Tour

TD-bilagor 2017

Bilaga 1a - Organisation och checklista för genomförande
Bilaga 1b - Organisation och resursplan 

Bilaga 2a - Checklista Skandia Tour 2017
Bilaga 2b - Förmöte Skandia Tour redigerbar

Bilaga 3 - Arbetsuppgifter för TD
Bilaga 3b - TD-uppdraget

Bilaga 4a - Skandia Cup Mall för informationsbrev 
Bilaga 4c - Skandia JSM Klubblag mall för informationsbrev
Bilaga 4d - Skandia Grand Opening mall för informationsbrev
Bilaga 4e - Skandia Tour Elite informationsbrev
Bilaga 4f - Skandia Tour Future informationsbrev
Bilaga 4g - Skandia Tour First informationsbrev

Bilaga 5 - Förslag logiförfrågan

Bilaga 6 - Underlag för banuppsättning

Bilaga 7 - Underlag för hålplaceringar

Bilaga 8 - Förslag planering meny 

Bilaga 9 - Avbrott i spelet

Bilaga 10 - Lottningsmall 2017

Bilaga 11 - Förslag deltagarbrev

Bilaga 13 - Instruktion starter

Bilaga 14 - Lokala regler (svenska)
Bilaga 15 - Lokala regler (engelska)

Bilaga 16 - Hålplaceringar

Bilaga 17 - Tidsschema till spelare 

Bilaga 18 - Evakueringsplan

Bilaga 20 - Information till åskådare 
Bilaga 20 - Information till åskådare (pdf) 

Bilaga 21 - Underlag för Pace of Play

Bilaga 22 - Tidschema 2017 - kontakta juniortavling@golf.se

Bilaga 23 - Information om speltempo
Bilaga 23 - Information om speltempo (pdf) 

Bilaga 27 - Reseräkning TD 2017

Bilaga 28a - Riktlinjer Skandia Cup Regionkval 
Bilaga 28a - Riktlinjer Skandia Cup Regionkval (pdf) 
Bilaga 28b - Riktlinjer Skandia Cup Riksfinal 
Bilaga 28b - Riktlinjer Skandia Cup Riksfinal (pdf)
Bilaga 28c - Riktlinjer Skandia Tour Elite
Bilaga 28c - Riktlinjer Skandia Tour Elite (pdf)
Bilaga 28d - Riktlinjer Skandia Tour Future
Bilaga 28d - Riktlinjer Skandia Tour Future (pdf)
Bilaga 28e - Riktlinjer Skandia Tour First
Bilaga 28e - Riktlinjer Skandia Tour First (pdf)
Bilaga 28f - Riktlinjer Skandia JSM Klubblag kvalomgång 2 
Bilaga 28f - Riktlinjer Skandia JSM Klubblag kvalomgång 2 (pdf)
Bilaga 28g - Riktlinjer Skandia JSM Klubblag Slutspel
Bilaga 28g - Riktlinjer Skandia JSM Klubblag Slutspel (pdf)
Bilaga 28h - Riktlinjer Skandia Grand Opening
Bilaga 28h - Riktlinjer Skandia Grand Opening (pdf)
Bilaga 28i - Riktlinjer Skol-SM
Bilaga 28i - Riktlinjer Skol-SM (pdf)

Bilaga 34 - JSM Klubblag Laguppställning till omgång
Bilaga 34 - JSM Klubblag Laguppställning till omgång (pdf)

Bilaga 35 - JSM Klubblag Laguppställning till lagmatch
Bilaga 35 - JSM Klubblag Laguppställning till lagmatch (pdf)

Bilaga 36a - Tävlingskort Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 1
Bilaga 36b - Tävlingskort Skandia JSM Klubblag Kvalomgång 2
Bilaga 36c - Tävlingskort Skandia JSM Klubblag Slutspel
Bilaga 36d - Tävlingskort Skanida JSM Klubblag Final
Bilaga 36e - Tävlingskort Skandia Cup Klubbkval
Bilaga 36f - Tävlingskort Skandia Cup Gruppkval
Bilaga 36g - Tävlingskort Skandia Cup Regionkval
Bilaga 36h - Tävlingskort Skandia Cup Riksfinal
Bilaga 36i - Tävlingskort Skandia Tour Elite omg 1,2,5
Bilaga 36j - Tävlingskort Skandia Tour Elite JSM Slag
Bilaga 36k - Tävlingskort Skandia Tour Elite JSM Match
Bilaga 36l - Tävlingskort Skandia Junior Open
Bilaga 36m - Tävlingskort Skandia Tour Future
Bilaga 36n - Tävlingskort Skandia Tour First
Bilaga 36o - Tävlingskort Skandia Grand Opening
Bilaga 36p - Tävlingskort Skol-SM

Bilaga 37 - JSM Klubblag Kaptensmöte

Bilaga 38 - Skol-SM agenda kaptensmöte
Bilaga 38a - Skol-SM Laguppställning till omgång
Bilaga 38b - Skol-SM Laguppställing till rond

Bilaga 40 - Care for the course
Bilaga 40 - Care for the course (pdf)

Bilaga 43 - Riktlinjer TD Care for the course
Bilaga 43 - Riktlinjer TD Care for the course (pdf)

Bilaga 44 - Pace of play matchspel
Bilaga 44 - Pace of play matchspel (pdf)
Bilaga 44b - Att arbeta med pace pf play
Bilaga 44b - Att arbeta med pace of play (pdf)

Bilaga 45 - Pace of play - matchspel praktisk info
Bilaga 45 - Pace of play - matchspel praktisk info (pdf)

Bilaga 46 - Checklista för särspel
Bilaga 46 - Checklista för särspel (pdf)

Bilaga 48 - Matchprotokoll svenska

Bilaga 49a - Instruktioner disciplinärenden
Bilaga 49b - Anmälansmall och incidentrapport

Bilaga 50 - Råd och regler i bestraffningsärenden