Att ha tävlingar på klubben är både kul och lärorikt. Men det handlar också om att hålla många bollar i luften och veta vad man ska tänka på. Det får ni hjälp med här!

Ranking och spelarprofiler

Sidan för ranking och spelarprofiler

Här presenteras tävlingsutbudet

 1. DM/KM
 2. Beställ KM-utmärkelser på Sporrongs Webshop. Endast golfklubbar kan beställa och har tidigare fått ett lösenord. Länk

  Många klubbar och distrikt önskar rekommenderade datum för KM och DM för damer och herrar som underlag för sin planering.

  Krockar med de internationella och nationella tourtävlingarna samt tävlingsverksamheten i övrigt har visat sig vara oundvikliga, samtidigt som de geografiska klimatförutsättningarna i Sverige inte underlättar en sådan rekommendation. Därför finns inga rekommenderade datum för DM eller KM från Svenska Golfförbundet.

 3. Swedish Golf Tour
 4. Svenska Golftourerna AB (SGT) ägs till lika delar av Svenska Golfförbundet (SGF) och Professional Golfers’ Association of Sweden (PGA). 

  SGT äger samtliga kommersiella rättigheter för Swedish Golf Tour och har det totala ansvaret för att genomföra och utveckla golftävlingarna på densamma. Vissa tävlingar på Swedish Golf Tour ingår även i Nordic Golf League (NGL) eller Ladies European Tour Access Series (LETAS).
  Golfklubbarna i Sverige som arrangerar deltävlingarna på Swedish Golf Tour är den kanske allra vikti­gaste parten. Genom klubbarnas lokala försäljning möjliggörs att tävlingarna har prissummor som för en damtävling ska vara minimum 100 000 kronor och för en herrtävling minimum 40 000 Euro.

  Tävlingarna genomförs av SGT med hjälp av en tournament director, två förbundsdomare och en tournament coordinator per tävling. 

  För frågor om SGT och Swedish Golf Tour, kontakta SGT:s VD Mikael Sorling och/eller Andy Chamberlain

 5. Future Series
 6. Future Series är tävlingar på nivån under Swedish Golf Tour.

  På Future Series får de spelare som ännu inte lyckats spela in sig på Swedish Golf Tour chansen att tävla i väl genomförda tävlingar och om prispengar på upp till 120 000 kr. Spelarens intjänade prispengar (poäng) på Future Series räknas också in på Swedish Golf Tour Ranking vilket ger en möjlighet att spela in sig på Swedish Golf Tour. Samtidigt kan arrangörsklubbar stimuleras att få tävlingen att växa till Swedish Golf Tour eller ännu större.

  För att få ingå i Future Series ska den totala prissumman ska vara mellan 20 000–50 000 kronor för damer och mellan 50 000–120 000 kronor för herrar. Kostnaden för en tävling i Future Series är 3000 kr plus moms. Då ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  Alla tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste tillstånd erhållas och en klubb kan ansöka om detta på hemsidan. För att få arrangera tävlingar ingående i Future Series måste dessutom en överenskommelse träffas med SGF.

  Information till spelare angående Future Series

  För frågor om Future Series kontakta Magnus Grankvist.

 7. Tävlingar med prispengar
 8. Golfklubbar som vill arrangera tävlingar med prispengar måste ha tillstånd av Svenska Golfförbundet. Ansökan görs på nedan länk. Tävlingen ska uppfylla vissa krav och kostnaden för att få tillstånd är 1 800 kr plus moms. I tillståndet ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  De allmänna och specifika krav som tävlingen måste uppfylla finns angivna i manualen för SGF Golf Ranking och i manualen för tävlingar med prispengar. Manualerna hittar du här.

  Tävlingar med prispengar måste också genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. SGF lägger upp tävlingen i GIT Tävling och arrangörsklubben får en behörighetslänk som de administrerar tävlingen genom.

  Ansökningsformulär för tävling med prispengar (för arrangörsklubb)

  Från och med 2016 måste spelare med spelarkategori NA betala en avgift för att få delta i tävlingar med prispengar. Avgiften betalas här 

  För frågor om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist.

 9. Arrangörer internationella tävlingar
 10. Klubbar som önskar arrangera internationella tävlingar (t ex EM eller VM) hittar information under Mästerskap, Arrangörer EM/VM. Ytterligare information lämnas av Magnus Grankvist.

 11. Utkast till upplägg för SGF:s tävlingar
 12. Varje tävling presen­teras på en eller flera sidor och informationen rymmer vad som kan be­höva ingå i klubbens tävlings­program, se Tävlingsmanualer.

  Under vintern produceras de slutliga tävlings­manualerna. Dessa kommer att finnas tillgängliga senast i februari.

 13. SM Klubblag (fd Nationella Seriespelet)
 14. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 februari.

  Slutlig indelning presenteras senast 1 mars under Mästerskap.

  Ändringar inför 2016

  • Nationella Seriespelet byter namn och blir SM Klubblag. Det ligger i linje med att juniorernas motsvarande heter JSM Klubblag. SM Klubblag kommer att spelas i de vanliga nivåerna, Lag-SM, division I och division II.

  • Lag-SM spelas sex ronder under fyra dagar, samma som tidigare.

  • Division I spelas fem ronder under tre dagar jämfört med tidigare sex ronder under fyra dagar.

  • Division 1 damer spelas i två grupper med maximalt antal lag, jämfört med tidigare fyra grupper med få lag. Från respektive grupp kommer två lag att gå upp till Lag-SM

  • Division II spelas som tidigare, men nytt är att varje tävlingsdag kommer lagets sämsta score att räknas bort. Allt för fler klubbar ska ta chansen att delta

  Under Tävlingsmanualer finns ett kortfattat utkast med mer detaljer.

 15. SGF Juniortävlingar
 16. Sammanställning juniortävlingar

  Skandia Cup

  Anmälan till Skandia Cup sker via formulär på golf.se under Juniortävlingar.
  Anmälan är bindande och ska vara gjord senast den 15 februari. Avgiften kommer att faktureras från SGF under våren. Tävlingsinformation och detaljer kring tävlingen finns under fliken Tävlingsmanualer.

  JSM Klubblag

  Information finns under fliken Tävlingsmanualer.

 1. SGF Juniortävlingar
 2. Sammanställning juniortävlingar

  Skandia Cup

  Anmälan till Skandia Cup sker via formulär under Juniortävlingar -> Tävlingsarrangör -> Skandia Cup.
  Anmälan är bindande och ska vara gjord senast den 30 mars. Avgiften kommer att faktureras från SGF under våren. Tävlingsinformation och detaljer kring tävlingen finns under fliken Tävlingsmanualer eller under sidan tävlingsarrangör på juniortävlingar.

  Skandia JSM Klubblag

  Information finns under fliken Tävlingsmanualer eller under sidan tävlingsarrangör på juniortävlingar. 

 3. Klassificering av tävlingar
 4. Alla tävlingar registreras i GIT tävling.

  En klassificering kan göras för nedanstående öppna tävlingar som då syns i tävlingskalendern på golf.se:

  • Juniortävlingar

  • Generationstävlingar

  • Handicaptävlingar

  • Handigolftävlingar

  • Nationella damdagar

  • Seniors/Senior Ladies

  • Äkta Makar

 5. Riksomfattande tävlingar
 6. Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

  Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och godkända tävlingsbestämmelser, se Riksomfattande tävlingar.

 7. Tävlingar med final utomlands
 8. För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet.

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

  Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.