Att ha tävlingar på klubben är både kul och lärorikt. Men det handlar också om att hålla många bollar i luften och veta vad man ska tänka på. Det får ni hjälp med här!

 1. Tävlingsmanualer 2016
 2. Här hittar du tävlingsmanualerna för Handigolf Tour, SM Klubblag, Nordea Tour Future Series, SGF Senior Tour, SM-veckan, JSM Klubblag och Skandia Cup.

  Handigolf 2016

  JSM Klubblag 2016

  Nordea Tour Future Series 2016 uppdaterad 2016-05-04

  Tävling med prispengar 2016 uppdaterad 2016-05-04

  SGF Golf Ranking 2016

  SGF Senior Tour 2016 uppdaterad 2016-04-20

  SGF Juniortävlingar 2016

  Skandia Cup 2016

  SM Klubblag 2016 - uppdaterad 2016-07-13

  SM-veckan 2016 uppdaterad 2016-04-20

 3. Handböcker

Här presenteras tävlingsutbudet

 1. DM/KM
 2. Beställ KM-utmärkelser på Sporrongs Webshop. Endast golfklubbar kan beställa och har tidigare fått ett lösenord. Länk

  Många klubbar och distrikt önskar rekommenderade datum för KM och DM för damer och herrar som underlag för sin planering.

  Krockar med de internationella och nationella tourtävlingarna samt tävlingsverksamheten i övrigt har visat sig vara oundvikliga, samtidigt som de geografiska klimatförutsättningarna i Sverige inte underlättar en sådan rekommendation. Därför finns inga rekommenderade datum för DM eller KM från Svenska Golfförbundet.

 3. Nordea Tour
 4. Svenska Golftourerna AB (SGT) ägs till lika delar av Svenska Golfförbundet (SGF) och Professional Golfers’ Association of Sweden (PGA). 

  SGT äger samtliga kommersiella rättigheter för Nordea Tour och har det totala ansvaret för att genomföra och utveckla golftävlingarna på densamma. Vissa tävlingar på Nordea Tour ingår även i Nordic Golf League (NGL) eller Ladies European Tour Access Series (LETAS).
  Golfklubbarna i Sverige som arrangerar deltävlingarna på Nordea Tour är den kanske allra vikti­gaste länken i SGT. Genom klubbarnas lokala försäljning möjliggörs att tävlingarna har prissummor som för en damtävling ska vara minimum 200 000 kronor och för en herrtävling minimum 40 000 Euro.

  Tävlingarna genomförs av SGT med hjälp av en tournament director, två förbundsdomare och en tournament coordinator per tävling. 

  För frågor om SGT och Nordea Tour, kontakta SGT:s vd Mikael Sorling och/eller Andy Chamberlain

 5. Nordea Tour Future Series
 6. Nordea Tour Future Series (NTFS) är tävlingar på nivån under Nordea Tour.

  På NTFS får spelare som ännu inte lyckats spela in sig på Nordea Tour chansen att tävla i väl genomförda tävlingar och om prispengar på upp till 120 000 kr. Spelarens intjänade prispengar (poäng) på NTFS räknas också in på Nordea Tour Ranking vilket ger en möjlighet att spela in sig på Nordea Tour. Samtidigt kan arrangörsklubbar stimuleras att få tävlingen att växa till Nordea Tour eller ännu större.

  För att få ingå i NTFS ska den totala prissumman ska vara mellan 20 000–80 000 kronor för damer och mellan 50 000–120 000 kronor för herrar. Kostnaden för en tävling i NTFS är 3000 kr plus moms. Då ingår tävlingen i SGF Golf Ranking och att SGF administrerar utbetalningen av prispengarna till pristagarna.

  Alla tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste tillstånd erhållas och en klubb kan ansöka om detta på hemsidan. För att få arrangera tävlingar ingående i Nordea Tour Future Series måste dessutom en överenskommelse träffas med SGF.

  Information till spelare angående Nordea Tour Future Series

  För frågor om Nordea Tour Future Series kontakta Magnus Grankvist.

 7. Tävlingar med prispengar
 8. En av Svenska Golfförbundets (SGF:s) uppgifter är att föra register över vilka spelare som är amatörer respektive professionella. En av PGA:s uppgifter är att veta vilka spelare som är medlemmar i PGA och vilka spelare som är non-amateurs.

  För att kunna administrera detta har SGF och PGA kommit överens om att alla tävlingar med prispengar måste ha tillstånd av SGF.  Prispengar kan enbart betalas ut av SGF. På så sätt kan SGF kontrollera att utbetalningar görs på ett korrekt och lagligt sätt och enbart till spelare som har rätt att ta emot prispengar. Kostnaden för en tävling med prispengar för att få tillstånd är 1 800 kr plus moms. Då ingår tävlingen i SGF Golf Ranking och att SGF administrerar utbetalningen av prispengarna till pristagarna.

  Tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste en klubb ansöka om detta. Ansökan öppnas i januari.

  Tävlingsprogram Tävlingar med prispengar  - 2016

  Betalning av avgift för NA för att få delta i tävlingar med prispengar 

  För frågor om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist.

 9. SGF Golf Ranking
 10. Arrangörer internationella tävlingar
 11. Klubbar som önskar arrangera internationella tävlingar (t ex EM eller VM) hittar information under Mästerskap, Arrangörer EM/VM. Ytterligare information lämnas av Magnus Grankvist.

 12. Utkast till upplägg för SGF:s tävlingar
 13. Varje tävling presen­teras på en eller flera sidor och informationen rymmer vad som kan be­höva ingå i klubbens tävlings­program, se Tävlingsmanualer.

  Under vintern produceras de slutliga tävlings­manualerna. Dessa kommer att finnas tillgängliga senast i februari.

 14. SM Klubblag (fd Nationella Seriespelet)
 15. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 februari.

  Slutlig indelning presenteras senast 1 mars under Mästerskap.

  Ändringar inför 2016

  • Nationella Seriespelet byter namn och blir SM Klubblag. Det ligger i linje med att juniorernas motsvarande heter JSM Klubblag. SM Klubblag kommer att spelas i de vanliga nivåerna, Lag-SM, division I och division II.

  • Lag-SM spelas sex ronder under fyra dagar, samma som tidigare.

  • Division I spelas fem ronder under tre dagar jämfört med tidigare sex ronder under fyra dagar.

  • Division 1 damer spelas i två grupper med maximalt antal lag, jämfört med tidigare fyra grupper med få lag. Från respektive grupp kommer två lag att gå upp till Lag-SM

  • Division II spelas som tidigare, men nytt är att varje tävlingsdag kommer lagets sämsta score att räknas bort. Allt för fler klubbar ska ta chansen att delta

  Under Tävlingsmanualer finns ett kortfattat utkast med mer detaljer.

 1. SGF Juniortävlingar
 2. Sammanställning juniortävlingar

  Skandia Cup

  Anmälan till Skandia Cup sker via formulär under Juniortävlingar -> Tävlingsarrangör -> Skandia Cup.
  Anmälan är bindande och ska vara gjord senast den 30 mars. Avgiften kommer att faktureras från SGF under våren. Tävlingsinformation och detaljer kring tävlingen finns under fliken Tävlingsmanualer eller under sidan tävlingsarrangör på juniortävlingar.

  JSM Klubblag

  Information finns under fliken Tävlingsmanualer eller under sidan tävlingsarrangör på juniortävlingar. 

 3. Klassificering av tävlingar
 4. Alla tävlingar registreras i GIT tävling.

  En klassificering kan göras för nedanstående öppna tävlingar som då syns i tävlingskalendern på golf.se:
  * Juniortävlingar
  * Generationstävlingar
  * Handicaptävlingar
  * Handigolftävlingar
  * Nationella damdagar
  * Seniors/Senior Ladies
  * Äkta Makar

 5. Riksomfattande tävlingar
 6. Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

  Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och godkända tävlingsbestämmelser, se Riksomfattande tävlingar.

 7. Tävlingar med final utomlands
 8. För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet.

  För att få tillstånd krävs att

  * det är en finalresa och inte ett pris
  * antalet finalister är minst 15 personer
  * finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser
  * kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare
  * det finns hederspris att tävla om i finalen

  Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.