Nu är det mycket lättare att ta Grönt Kort som är golfens nybörjarutbildning för vuxna. Den förenklades 2012. Det går snabbare att komma igång med det roligaste, själva spelet. För barnen gäller Golfäventyret för roligare golf.

Grönt Kort

De gamla myterna kring golfen att det är svårt, dyrt och tar tid har suddats ut. Nu finns det plats på golfbanorna. En klubb som välkomnar dig och som sätter omhändertagande i centrum tar emot dig som är nybörjare.  

Om du vill använda filmen för marknadsföring, starta filmen, klicka på delafunktionen till höger i bilden och sedan länken till filmen på Vimeo. Där kan du sen välja att ladda ner klippet till din dator.

 1. Hur blir det lättare?
 2. Genom att du som spelare ska få en snabbare kontakt med spelet, komma ut på banan och få en egen upplevelse av vad spelet går ut på.

  Att klubben kommer att anpassa utbildningen efter hur långt du har kommit i din egen färdighet för att få Grönt Kort.

  Det nya utbildningsmaterialet, en bok och ett webbmaterial inbjuder till självstudier och ökad kunskap. Du kan sitta hemma och lära dig regler, golfvett och annat matnyttigt.

 3. Vilket är första steget för vuxna?
 4. Du kontaktar förslagsvis en närliggande klubb och anmäler ditt intresse att börja spela golf. De föreslår en lämplig kurs/upplägg för dig på din väg mot Grönt Kort.

 5. När får jag Grönt Kort?
 6. Du får Grönt Kort och handicap 54 när du klarat 18 poäng från gul/svart pinne, 150-metersmarkeringen. Samtidigt får du ett eget Golf-ID (nybörjar-ID) som registreras i GIT, golfens IT-system. Med ditt Golf-ID kan du sedan själv sänka och höja din handicap när du är inloggad på dina sidor i Min Golf.

 7. Vad gäller när jag fått Grönt Kort?
 8. Då börjar resan ner mot handicap 36. Du spelar med en vän/fadder som noterar din score och när den är bättre än 18 poäng (9 hål) eller 36 poäng (18 hål) sänks din handicap. Den du spelar med verifierar ditt resultat.

 9. Medlem i en klubb?
 10. En bra rekommendation är att ta kontakt med en klubb och även bli medlem. Det underlättar för dig i din fortsatta resa för att komma in i golfen, få en identitet och tillhörighet. De flesta klubbar har duktiga tränare som är ett stort stöd för din fortsatta utveckling.

För barnen

 • Så blir golfen roligare för barn

  Nyfiken på golf?

  Ta kontakt med en golfklubb som använder Golfäventyret – Svenska Golfförbundets nya utbildning för barn. Golfäventyret är en uppgiftsinriktad inlärning istället för resultatinriktad.

  All information om hur det fungerar, var man beställer boken Golfäventyret, som även har en webbsida med filmer och bilder. Här hittar du Golfäventyret.

  Fyra steg för barnen

  I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är kortare samt hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.

  Utgå från spelet 

  Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen att spela och träna på 30-banan som har de lättaste övningarna, och de gör alla övningar och utmaningar där. När barnen tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan ”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på stora banan med handicap.

  Läs mer här i broschyren om Golfäventyret

  Allt material du behöver som ledare/tränare hittar du i Golfäventyret-väskan

  Golfäventyret-väskan innehåller allt material du behöver för att sätta upp en bana anpassad för barn.
  Golfäventyret-väskan.

  Väskan innehåller följande:
  50 innebandybollar
  25 tennisbollar
  40 markeringsknappar
  10 koner
  3 siktringar för 30-banan
  6 teeskyltar för 30-banan
  6 siktringar för 50-banan
  12 teeskyltar för 50-banan

  Beställ Golfäventyrsväskan här

  Så här ser de fyra stegen ut

  1. Golfäventyrets fyra utvecklingssteg
  2. 30-banan

   Enklast är 30-banan med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnen bland annat att träna på att slå jämna slag.

   50-banan

   Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett och banvård.

   100-banan

   Sen gäller det att klara 100-banan, den riktiga banan, där hålen är mellan 40 och 100 meter. Här spelar barnen med en riktig golfboll och lär sig många regler för spelet och hur man spelar säker golf så att ingen skadar sig. De ska också kunna använda golfvett och veta hur man gör för att banan ska fortsätta vara i bra skick.

   Spel med handicap

   När barnen har klarat 100-banan är de redo att spela på stora banan med handicap (HCP). Alla golfspelare börjar på handicap 54 och från röd utslagsplats (tee), men kan också välja att spela från gulsvart eller grönvit utslagsplats.

För golfklubben och dig som tränare

 • Tidigare undersökningar visar att den som är ny inom golfen sätter stort värde i omhändertagandet. Vi tipsar dig som tar emot de nya golfarna att sätta dig in i materialet för Grönt Kort och Golfäventyret. Ditt stöd och din kunskap om materialet ger de nya golfarna ett bra mottagande och stöd i deras utbildning. Det i sin tur kan generera nöjda nya golfare som stannar kvar inom golfen.

  Om de nya golfarna är barn är Golfäventyret det material som gör golfen ännu roligare. Även vuxna uppskattar att prova på golf på kortare banor och med enklare regler. Låt dem få prova!

  Klubbens ledare är viktiga!
  Ledarna är klubbens viktigaste resurs. Utan ledare - ingen verksamhet. Därför är det viktigt att klubben jobbar aktivt med ledarrektytering och ledarutbildning. Engagemang och intresse är viktiga egenskaper som ledare. Alla vill ha roligt på sin fritid, därför är det en fördel om man kan visa hur roligt det är att vara ledare i klubben! Att rekrytera och utbilda unga ledare/äldre juniorer är en bra framgångsnyckel, då de ofta blir förebilder och "idoler" för de yngre barnen som de även träffar i närmiljön. 

  Det gäller också att vara tydlig och konkret. Vad förväntas av den som ska bli ledare, vilka arbetsuppgifter ska utföras och hur mycket tid tar dessa? Är klubben tydlig blir ledarna trygga i sin roll som ledare, de växer som människa och det utvecklar klubbens verksamhet.

  Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.  
  Golfens Ledarutbildning 1 Praktik
  Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning

  Att barnen har trygga och utbildade ledare och tränare är en del i att få dem att stanna kvar inom golfen. Om det finns fler ledare som kan skapa mer verksamhet utvecklas spelarna vilket i sin tur leder till att de tycker det är kul och vill fortsätta spela golf.

  Förutom de viktiga, engagerade ledarna och tränarna, är en viktig faktor att det finns kompisar att spela och träna tillsammans med. Det ger en extra motivation att komma till träningen. Mot den bakgrunden bör vi reflektera över hur vi agerar och vilken verksamhet vi erbjuder.

  Du hittar mer information kring ledarutbildningarna här!

   

  1. Få fler att börja spela golf
  2. Vi vill ju att så många som möjligt ska få chans att testa och även bli fascinerade av den sport vi själva tycker är så kul. Så hur får vi fler att börja spela golf? Det nya utbildningsmaterialet är ett bra sätt. Enklare och mer lockande och ett bra pedagogiskt stöd i utbildningen. Ni ska ju också bli inspirerade av detta material och känna att det är en bra hjälp när ni på klubben nu själva styr över utbildningen.

   Som ansluten golfklubb/golfanläggning till Svenska Golfförbundet (SGF) (M1-2, A1-2) kan ni beställa och använda SGF:s Grönt Kort-material. Ni får dessutom tillgång till varumärket Grönt Kort, Grönt Kort i marknadsföringen, webbplats till spelaren och nytt utbildningsmaterial, bok och webbplats.

  3. Nu blir det lättare att ta Grönt Kort
  4. Alla lär vi oss olika. Det är nu klubbens/anläggningens ansvar att hitta en utbildningsplan som stimulerar varje enskild golfspelares lärande för att kunna utvecklas på ett positivt sätt och känna sig välkommen på klubben/anläggningen.

   Nuvarande praktikprov tas bort och ersätts av ett antal färdighetsmål att sträva mot och en enklare koll av spelarens spelkompetens. Enkla självtester läggs in för att stimulera spelaren till träning. 
   Nuvarande teoriprov tas bort och ersätts med självtester på webben.

   När spelaren efter genomförd utbildning presterat ett spelresultat från gulsvart utslagsplats, 18 poäng över nio hål vid ett tillfälle, eller 14-17 poäng vid upprepade tillfällen, erhåller denne Grönt Kort.

  5. Utbildningsmaterial
  6. Grönt Kort består av två material – en bok och en webbplats. Boken tar framförallt upp golfvett för roligare golf samt några av golfens regler.

   På hemsidan  www.golf.se/grontkort finns fördjupningar, filmer, tester och övningar. Med hjälp av utbildningen, boken och webben, är förhoppningen att nybörjaren snabbt ska komma ut på banan och även känna sig välkommen till golfen.

   Nybörjaren gör inga praktikprov, de har istället Mål att uppnå och Mål att sträva mot. De genomgår heller inga teoriprov utan gör självtester på mina sidor på webben.

   Beställning material: Golfbokhandeln.se

  7. Golfäventyret för barn
  8. I Golfäventyret, boken och på den tillhörande webben hittar barnen allt de behöver veta när de börjar spela golf. Där finns de olika golfslagen, golfövningar, vanligaste reglerna och allt om hur de spelar säkert och uppträder på banan. Det finns även förslag på nya, kortare banor att bygga själv och spela med enklare regler. Dessutom kan man anpassa efter olika åldrar genom att till exempel byta ut golfbollen mot en innebandy- eller tennisboll.

   Klicka för att komma till SISU:s utbildningssida för Golfäventyret

  9. Så blir ni Grönt Kort-klubb
  10. Det tidigare kravet på auktorisation för att få använda SGF:s material för nybörjarutbildning har tagits bort och fr.o.m. 2012 ersatts med att klubb/association (GK/A) ska uppfylla ett antal riktlinjer för att få använda varumärket Grönt Kort. 

   Riktlinjerna fastställs av Förbundsstyrelsen i SGF och ingår därefter som ett relaterat dokument i handboken över anslutning till SGF.

   För att få använda varumärket Grönt Kort krävs att GK/A har tagit del av och godkänt nedanstående riktlinjer i Golfens IT-system (GIT). 

   § GK:s/A:s styrelse är ansvarig för utbildningen.
   § GK/A ska anmäla i GIT att GK/A är en "Grönt Kort-klubb", vilket visas i Golfguiden.
   § GK/A förbinder sig att använda utbildningsmaterial, framtaget av SGF och SISU Idrottsböcker.
   § GK/A ska registrera en person i GIT:s funktionärsregister som Grönt Kort- ansvarig.
   § GK/A ska registrera Golfspelaren i GIT (som medlem eller nybörjare) vid kursstart.
   § GK/A ansvarar för att det är utbildade tränare/utbildare som leder och administrerar utbildningen, eventuellt med stöd av faddrar, samt att de är väl insatta i studiematerialet.
   § GK/A ansvarar för att spelaren har tillgång till en banvärderad bana enligt slopesystemet. En bana i egen regi eller tillgång till bana genom samarbetsavtal.
   § GK/A ansvarar för att spelaren har uppnått viss spelkompetens vid spel över 9 hål på banvärderad bana för att erhålla "Grönt Kort-status".
   § GK/A ska efter genomförd utbildning, när spelaren uppnått "Grönt Kort-status", registrera golfspelaren i GIT på klubbhandicap 54.
   § GK/A förbinder sig för att erbjuda fortsatta utvecklingsmöjligheter efter genomförd utbildning.
   § GK/A förbinder sig för att inte sälja materialet vidare till andra utanför dess verksamhet.

   Handledning för klubben

   Handledningen har som ambition att lyfta fram frågor som vi tror är viktiga för att få människor att gilla och fortsätta spela golf. Svaren kan endast klubben själv ge utifrån dess förutsättningar när Grönt Kort-utbildningen planeras och genomförs. Den här handledningen kanske kan få klubben att forma en utbildning som får människor att utvecklas, trivas och fortsätta med golf i livet!

Golfäventyret i sociala medier

Kontakt Golfäventyret

Ulrika Jorsell är i fyrtioårsåldern. Hon har blont hår och på bilden har hon håret struket bakom högra örat och håret lite framför ansiktet på vänster sida. Hon har en vit tröja på sig med en svart kofta över. Det går även att skymta ett guldhalsband som hänger över halslinningen på den vita tröjan. På bilden ler hon och tittar in i kameran med blå ögon.

Kontakt Grönt Kort

Porträttbild på Daniel Rosendahl.