I Regel-SM 2016 tävlade 129 personer i kvalomgång 1 där 43 klarade sig vidare till omgång 2. Semifinal och final arrangerades på Ullna GC i samband med Match-SM och vinnare blev en förbundsdomare.

Tävlingsupplägg Regel-SM 2017

Vem får delta?

Alla svenska golfare är välkomna att delta. Både amatörgolfare, som känner att de har koll på reglerna, och golfdomare på olika nivåer. 

Anmälan

Så fort deltagarna klickar på tävlingslänken startar tävlingstiden. De tävlande börjar med att fylla i namn, mejl och Golf-ID (bra att ha det tillgängligt så att inte tid förloras) och svarar sen på frågorna i kvalomgång 1.

Tävlingsupplägg

I kval 1, kval 2 och semifinal gäller det att svara på tio regelfrågor på max 12 minuter. Endast de som har klarat tiden är med i tävlingen. Både regelbok och decisionssamling får användas i tryckt eller digital form.
Alla resultat behandlas konfidentiellt. Bara de fyra bästa efter kval 2 får vara beredda att synas med namn.

Kval 1:

Under valfri tid mellan 29 maj och 4 juni svarar de tävlande på tio flervalsfrågor på 12 minuter framför egen dator. Alla registrerar sig med namn, mejl och Golf-ID. Obs, varje Golf-ID (person) får bara tävla en gång. De 40 bästa plus delningar går vidare till kval 2.

Kval 2:

De som gått vidare från kval 1 meddelas via mail. Kval 2 avgörs torsdagen 15 juni framför egen dator där tio flervalsfrågor ska besvaras på max 12 minuter. De fyra snabbaste av dem med bäst resultat går till semifinal. Datum inte klart än.

Semifinal och final:

Semifinal och final går lördagen 1 juli på Ullna Golf Club. (Samma dag som semifinaler och finaler spelas i Match-SM.)

Semifinalen består av tio flervalsfrågor som besvaras skriftligen på max 12 minuter. De två snabbaste av dem med bäst resultat går till finalen samma dag. Där svarar de två finalisterna muntligen på korta regelfrågor inför publik.

Semifinal och final leds på plats av förbundsdomaren Christina Rodman från SGF:s Regelkommitté.

Priser

- Vinnaren av Regel-SM får ett regeluppdrag utomlands

Arrangör

Regel-SM (ett inofficiellt svenskt mästerskap) arrangeras av Svenska Golfförbundets regelansvariga tillsammans med Regelkommittén.

Tidigare svenska mästare i golfregler

2016 Marek Pola Löthman
2015 (ingen tävling)
2014 Benny Larsson
2013 Roar Hagen

Regel-SM 2016 – finalen

Med nio rätt tog sig titelförsvarande Benny Larsson vidare till final där han fick sällskap av Marek Pola Löthman, som med snabba svar och sex rätt också tog sig till final. Bronsmedaljerna alltså till Alexander Gatara och Jesper Sagebrand.

I finalen fick titelförsvarande Benny Larsson se sig slagen av Marek Pola Löthman som nu kan titulera sig regelmästare 2016.

Se livesändningen som ett videoklipp på Svenska Golfförbundets Facebooksida

Semifinalisterna

Av de 43 deltagare som gick vidare till kval 2 i Regel-SM ställde 36 upp i tävlingen som var öppen under en timme på kvällen den 16 juni. Det gällde att både ha så många rätt som möjligt men även vara snabb då de med kortast svarstid gick vidare av de med flest rätt. Tio flervalsfrågor skulle besvaras på max 12 minuter.

Till semifinal (och final för de två bästa) på Ullna den 2 juli gick:
Benny Larsson 10 rätt
Alexander Gatera 10 rätt
Marek Pola 9 rätt – 232 sek
Jesper Sagebrand 9 rätt – 275 sek

Ytterligare fyra deltagare hade 9 rätt, men något fler sekunder. Närmast var 30 sekunder ifrån. Benny Larsson, Marek Pola och Jesper Sagebrand är alla förbundsdomare. Benny Larsson är dessutom försvarade regelmästare, han vann 2014. Alexander Gatera är distriktsdomare i Göteborg.

Svåraste frågan i kval 2

Frågorna var en nivå svårare än vid kval 1. Den här hade startfältet svårast med:

I en slagtävling letar en spelare efter sin boll i två minuter och han går sedan tillbaka för att spela en provisorisk boll. Precis efter att han droppat bollen, men inte spelat bollen, hittar hans medtävlare spelarens ursprungliga boll och det sker inom fem minuter efter att spelaren börjat leta efter den bollen. Han lyfter då upp bollen han har droppat och ämnar fortsätta på sin ursprungliga boll. Vad gäller?

a. Spelaren gör rätt och kan spela vidare på sin ursprungliga boll utan pliktslag.

b. Spelaren har rubbat sin boll i vila och får förutom plikten "stroke and distance" även ett pliktslag och måste återplacera bollen han lyfte.

c. Spelaren kan fortsätta med den ursprungliga bollen fast med ett pliktslag.

 

Rätt svar: a. (Dec 27-2a/5).

 

Testa dina regelkunskaper - frågorna i kval 1

Var du inte med i Regel-SM? Här kan du testa frågorna i efterhand. De rätta svaren står längst ned.

1.
I en matchtävling mellan A och B blir A osäker på hur han ska gå tillväga under spelet av hål 2. Han beslutar sig därför för att spela först sin ursprungliga boll och sedan en alternativ boll. Vad av följande är rätt?

a.                         A får ingen plikt.
b.                         A förlorar hålet om B claimar.
c.                         A får ett slags plikt om B claimar.

2.
A har i en slagtävling hamnat i vänsterbunkern på hål 3. Krattan ligger i bunkern fem meter bakom bollen. A hämtar krattan och på vägen tillbaka till bollen krattar han de spår han lämnat efter sig i sanden. Vad gäller?

a.                         A får 2 slags plikt.
b.                         A får 1 slags plikt.
c.                         A får ingen plikt.

3.
A och B slår i en matchtävling sina bollar ut i vattnet i ett vattenhinder. Spelare A:s caddie hämtar båda bollarna men ger sedan A:s boll till B och B:s boll till A.
A och B droppar de bollar de fått enligt Regel 26-1b och spelar dem till green. Vad av följande är rätt?

a.                         Om A slår först efter droppningen förlorar han hålet för att ha spelat på fel boll. Om B slår först förlorar han hålet av samma orsak.
b.                         Ingen av spelarna får plikt.
c.                         Både A och B diskvalificeras för hålet för att ha spelat på fel boll och hålet är därmed delat.

4.
I en slagtävling har en spelare lyft sin boll på green. När han ska återplacera bollen sker det av misstag med en annan boll. Spelaren hålar ut och slår ut på nästa hål. Vad gäller?

a.                         Spelaren får 1 slags plikt.
b.                         Spelaren får ingen plikt.
c.                         Spelaren får 2 slags plikt.

5.
I en slagtävling slår spelaren sitt utslag rakt in i ett träd, vilket får till följd att bollen studsar tillbaka och lägger sig på tee. Spelaren trampar ned en ojämnhet bakom bollen och slår på nytt. Vad gäller?

a.                         Spelaren får 1 slags plikt.
b.                         Spelaren får 2 slags plikt.
c.                         Spelaren får ingen plikt.

6.
I en matchtävling tar spelare A bort ett löst naturföremål från ett vattenhinder när hans boll ligger i hindret. Han beslutar sig därefter för att inte spela bollen från hindret utan lyfter bollen och droppar den korrekt enligt vattenhindersregeln. Vad gäller?

a.                         A får 1 slags plikt.
b.                         A får total 3 slags plikt.
c.                         A förlorar hålet.

7.
I en matchtävling mellan spelare A och B är det all square efter 18 hål och matchen måste fortsätta på 19:e hålet. Spelare A har spelat ronden med 14 klubbor och ingen klubba har skadats. Nu önskar han inför 19:e hålet att byta putter. Spelare A frågar en domare och får följande svar.

a.                         Det är tillåtet.
b.                         Det är inte tillåtet.

8.
I en slagtävling slår A en boll som hamnar mitt på fairway i ett utmärkt läge. B slår sedan och hans boll träffar A:s boll som hoppar iväg och hamnar i en grop efter en uppslagen torva. Vad ska A och B göra?

a.                         Både A och B måste spela sina bollar där de ligger.
b.                         B måste slå om slaget och A:s boll måste återplaceras.
c.                         A:s boll måste återplaceras och B:s boll spelas som den ligger. 

9.
I en matchtävling chippar spelaren och hans boll råkar då träffa motspelaren. Vad får spelaren göra:

a.                         Annullera slaget utan plikt.
b.                         Annullera slaget och spelaren får 1 slags plikt.
c.                         Annullera slaget och motspelaren får 1 slags plikt.

10.
I en slagtävling droppar en spelare för sidovattenhinder. Bollen träffar marken inom 2 klubblängder från skärningspunkten och ej närmare hål, men rullar iväg mer än 1 klubblängd och mindre än 2 klubblängder. Spelaren droppar då om bollen som nu rullar iväg mindre än 1 klubblängd. Spelaren slår sedan ett slag på bollen. Hur många pliktslag, om något, får spelaren totalt?

a.                         Ingen plikt.
b.                         1 slags plikt.
c.                         3 slags plikt.

Rätta svaren kval 1:

1. b. Regel 3-3 Dec 3-3/9

2. c. Regel 13-4 Undantag 2 Dec 13-4/11

3. b. Regel 26-1b Dec 15-1/4

4. c. Regel 15-2 Dec 15-2/3

5. c. Dec 13-2/2

6. c. Dec 13-4/17

7. b. Regel 4-4 och 2-3

8. c. Regel 18-5 och 19-5a

9. a. Regel 19-3

10. c. Regel 26-1 och 20-2