Årlig handicaprevision

Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Bakgrund

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i Golfens IT-system (GIT) att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Nu erbjuder SGF hjälp

SGF kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT.

Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

Hur ansöker golfklubben om denna hjälp?

SGF frågar om golfklubben vill sköta hela handicaprevisionen själv. Enkät med möjlighet att tacka nej till automatisk handicaprevisionen skickas ut till golfklubben samt HCP-ansvariga. Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap. Om SGF inte får någon återkoppling från golfklubben, kommer medlemmarna i den golfklubben att bli föremål för automatisk handicaprevision.

Alltså det är ingen skada skedd om klubben inte svarar, men vi upprepar att den
automatiska årsrevisionen bara gör höjningar. Eventuella sänkningar måste alla golfklubbar ta ställning till.

Information om EGA Handicapregler 2016 

Hur gick det vid årsskiftet 2016/2017?

Varför gör SGF det här?

  • Vid senaste årsskiftet var det bara cirka en tredjedel av golfklubbarna som gjorde den årliga handicaprevisionen.

  • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser om klubben inte utför revisionen

  • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.

  • CBA kan justera buffertzonen neråt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.

  • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

Frågor?

Claes Grönberg är en man i femtioårsåldern som på denna bild ler in i kameran med mörka ögon. Han är gråhårig, kortklippt. På bilden har han på sig en vit pikétröja.