Få saker inom golfen engagerar så mycket som diskussioner runt de olika regelverken. Därför har vi samlat ett antal vanliga frågor här som rör detta område och kategoriserat dessa i fem olika avsnitt. Se också våra regelfilmer där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna.

Om du vill använda någon av filmerna för marknadsföring, starta filmen, klicka på delafunktionen till höger i bilden och sedan länken till filmen på Vimeo. Där kan du sen välja att ladda ner klippet till din dator.

Förhoppningsvis hittar du svaren på just dina frågor här. Om inte så läs gärna mer under Regler och Handicaps sidor För spelare och För ledare där mer fördjupande kunskap finns kring regelsystemen, regelboken och EGA handicapregler etc.

Om du har en fråga om tillämpningen eller tolkningen av någon del av regelverken föreslår vi att du i första hand tar kontakt med golfklubbens kansli.

Alternativt kan du söka upp en distriktsdomare eller förbundsdomare. Kontaktuppgifter till distriktsdomare kan du hitta på ditt golfdistrikts hemsida. Svenska Golfförbundets förbundsdomare hittar du under För klubb och ledare. Där finns också kontaktuppgifter till SGF:s Regelkommitté.

 1. Amatör eller proffs?
 2. För mer information och fullständiga bestämmelser gällande amatörreglerna se

  Spel- och tävlingshandboken, kapitel 4

  R&A:s hemsida, Amateur Rules

  Får en amatör ha en sponsor?

  En amatör får ta emot kostnadsersättning för tävling och träning, inte överstigande de faktiska kostnaderna (till exempel anmälningsavgift, kostnad för logi, kostnad för drivmedel med mera) från familjemedlemmar. En amatör får också ta emot kostnadsersättning när hon/han är uttagen att representera sitt land, sitt distrikt, sin klubb eller motsvarande, under förutsättning att kostnadsersättningen betalas av den golforganisation som gjort uttagningen.

  Jag är amatör och spelar i klubbens serielag. Får jag bära kläder med en logotyp från klubbens sponsor? 

  Amatörspelare som ingår i ett klubblag, distriktslag eller landslag äger rätt att, förutom klädtillverkarens och lagets namn, bära reklam för lagsponsor enligt följande regler:

  • högst ett reklammärke per plagg

  • reklammärket får vara maximalt 22 cm i omkrets oavsett form

  • olika reklammärken kan förekomma på olika plagg

  • inga kommersiella slogans eller budskap får förekomma

  Spelaren får använda kläder som faller inom dessa bestämmelser även i individuella tävlingar.

  Får en amatör ha sitt namn på sin utrustning?

  Spelaren äger rätt att ha sitt namn på golfutrustning och i kombination med logotyp eller namn på tillverkaren av utrustningen. Spelare som representerar en skola kan dessutom ha skolans namn eller logotyp på sin utrustning. Spelarens namn får bara förekomma en gång per artikel enligt följande:

  • spelarens namn får vara högst 50 cm i omkrets på ett paraply eller en golfbag

  • spelarens namn får vara högst 22 cm i omkrets på ett plagg eller en sko

  Jag är amatör och vill börja arbeta med golf, är det tillåtet?

  En amatör kan arbeta heltid inom golfbranschen så länge hon/han inte undervisar i hur man svingar klubban. Däremot kan du undervisa i regler, spelstrategi och kosthållning. 

  Vad menas med begreppet amatörtränare?

  SGF har gett dispens för klubbar att under vissa förutsättningar ersätta amatörer som hjälper till med att lära ut hur man svingar klubban med upp till ett halvt basbelopp. Dispensen gäller klubb som kan erbjuda amatören ett bra stöd från utbildad tränare och utbildningen ska i första hand gälla ungdomar.

  Hur mycket prispengar kan jag ta emot utan att förlora min amatörstatus?

  Det är ett brott mot amatörreglerna redan att spela om prispengar. Det spelar alltså ingen roll om du vinner några prispengar eller inte. 

  Hur mycket får ett nyttopris vara värt enligt amatörreglerna?

  Marknadsvärdet på de nyttopriser (eller presentkort som inte kan omvandlas till kontanta medel) du vinner i en och samma golftävling får totalt vara maximalt 7 000 SEK. Om du blir erbjuden mer och tackar nej förlorar du inte din amatörstatus. 

  Vad händer när jag förlorar min amatörstatus?

  Klubben som arrangerat tävlingen blir bestraffad av SGF. 
  Spelaren blir non amateur (NA) eller söker omgående reamatörisering (REAM). Under reamatöriseringsperioden får spelaren inte spela internationella amatörtävlingar. 
  I Sverige kan du dock tävla vidare eftersom vi sedan 1983 spelar Öppen Golf. 

  Hur är det möjligt att vinna en resa för finalspel utomlands?

  Ett finalspel utomlands är ofta värt mer än gränsen 7 000 SEK men det är tillåtet att arrangera sådana handicaptävlingar under förutsättning att tillstånd erhålls från det nationella golfförbundet.  

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

  Jag har varit medlem i PGA men skulle vilja bli amatör igen och spela i landslaget?

  Alla utom de som skaffat sig "en livsinkomst" som professionella har rätt att bli amatörer igen. Skriftlig ansökan mailas till SGF som beslutar om en reamatöriseringsperiod på max 2 år. Under reamatöriseringsperioden måste du följa amatörreglerna. 

  För att SGF ska kunna bestämma reamtöriseringsperiod ska spelaren besvara följande frågor:

  1. Har du varit medlem i PGA? När var du det senast?

  2. Har du haft sponsorer? När hade du det senast?

  3. Har du gett instruktion i svingteknik mot betalning? När gjorde du det senast?

  4. Har du deltagit i tävling med möjlighet att vinna prispengar? När gjorde du det senast?

  Får jag vinna en bil i pris för ett hole-in-one?

  En amatör kan inte vinna ett pris värt mer än 7 000 SEK genom sin golfskicklighet. Hole-in-one räknas från och med 2012 som ett "lucky shot" och omfattas därför inte av amatörreglerna. Det är alltså möjligt för en amatör att ta emot en bil, en jorden runt-resa eller ett kontantpris för ett hole-in-one. 

  Får klubben arrangera en vadslagning där man bjuder på olika spelare? 

  Det anses som ett mycket allvarligt brott mot RF:s bestämmelser om vadhållning att arrangera så kallade sweepstakes och en golfklubb måste göra allt för att förhindra att det förekommer.

 3. Vad är EGA handicapregler?
 4. Vad är handicap?

  Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha.

  Vad är syftet med handicap i golf?

  Det huvudsakliga syftet är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå. 

  Hur får man handicap i golf?

  För att få en officiell EGA Handicap ska du ha uppnått en viss nivå av golfskicklighet och redovisa detta genom att presentera ett underlag som ligger till grund för den handicap som du kommer att tilldelas. Ta kontakt med en golfklubb ansluten till SGF för att få veta mer. EGA står för European Golf Association.

  Skiljer sig Sveriges tillämpning av "EGA Handicap System" från andra EGA-länders tillämpning av regelverket?

  EGA Handicap System tillämpas inte på samma sätt i alla golfförbund som är anslutna till European Golf Association. I EGA Handicap System finns ett visst mått av valfrihet inbyggt i regelverket - t ex kan ett golfförbund välja om man vill tillämpa möjligheten att spela handicapgrundande sällskapsronder, eller om man endast vill tillåta handicapgrundande ronder i samband med tävling. Dessutom innehåller EGA Handicap System en rad rekommendationer varav en del är mer eller mindre starka. För svenska förhållanden har vi således valt att tillämpa EGA Handicapregler på ett sätt som svarar väl mot de svenska förutsättningarna. Denna tillämpning har naturligtvis sin grund i en god relation och en kontinuerlig dialog mellan SGF och EGA. 

  EGA Handicap System (EGA Handicapregler) är ett heleuropeiskt regelverk som tillämpas i samtliga golfförbund knutna till EGA, men administrationen av och kring systemet är anpassad efter nationella förhållanden för varje enskilt medlemsland. 

  Jag har gjort ett uppehåll från golfen och under uppehållet har jag inte spelat någonting. Vilken handicap får jag nu om jag vill börja spela igen och hur går jag till väga?

  En spelare som inte längre är medlem i en golfklubb ansluten till SGF förlorar sin EGA Handicap. Om du fortfarande är medlem i den golfklubb som du var medlem i och hade som hemmaklubb innan uppehållet har klubben statistik för dig och din senaste registrerade handicap. Om du inte är medlem i en golfklubb ska du ta kontakt med en golfklubb och förklara läget för dem. Du kommer då att bli hänvisad till golfklubbens handicapkommitté eller handicapansvarig och denne kommer att vilja ha någon form av underlag för din senaste registrerade handicap. 

  Ta kontakt med den klubb som senast var din hemmaklubb och begär att få en kopia av din handicapstatistik. Oavsett om du fortfarande är ansluten till den klubb där du senast hade en registrerad handicap eller om du inte varit medlem under uppehållet och nu sökt dig till en ny golfklubb kommer du därefter att ombes inkomma med någon form av underlag för att du ska kunna få en ny/uppdaterad korrekt handicap. Vanligen brukar man kräva att en spelare presenterar resultat från tre ronder över 18 hål. Resultaten från dessa ronder (vanligen det bästa resultatet) kommer sedan att tjäna som grund för handicapkommittén när denna ska ge dig en ny handicap.

  Det som sagts här gäller för de fall då en spelares handicap ska återställas efter att handicapen varit förlorad för en period av mer än tolv månader. Om mindre än tolv månader har gått sedan du senast hade en EGA Handicap kommer du automatiskt att tilldelas samma handicap som du hade före uppehållet.   

  Hur många resultat från handicapgrundande ronder måste man lämna in varje år?

  En spelare ska varje år lämna in resultat från minst fyra handicapgrundande ronder. 

  Helst ska spelaren registrera så många handicapronder som möjligt, ju fler registrerade handicapronder desto mer riktig handicap har spelaren.

  Vilka spelare räknar 9-hålsronder som handicapgrundande rond?

  Spelare i handicapgrupp 2-6 (4,5-54) räknar 9-hålsronder som handicapgrundande ronder. Endast en (1) sällskapsrond över 9 hål per dag får registreras.  

  Hur fördelar man spelhandicap i samband med 9-hålsrond?

  Vid 9-hålsrond på 18-hålsbana fördelas spelhandicapen på samma sätt som om spelaren hade spelat 18 hål. 

  Hur räknar man ut sitt resultat om man spelar en 9-hålsrond?

  Vid 9-hålsrond (och vid avbruten 18-hålsrond) adderas 18 poäng till det uppnådda resultatet på de första nio hålen. 

  Vilka är skillnaderna mellan villkoren för handicaprond i samband med 9-hålsrond och i samband med 18-hålsrond?

  Förutom att endast en sällskapsrond över 9 hål per dag får räknas är det inga skillnader, utan samma villkor gäller i samband med 9-hålsrond som i samband med 18-hålsrond.  

  Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch?

  Man reducerar spelhandicapen för den spelare som har högst handicap med spelhandicapen för den spelare som har lägst handicap. Den återstående mellanskillnaden utgör det antal slag som den spelare som har högst handicap ska "få" (ha tillgodo) i förhållande till spelaren med lägst spelhandicap. Denna skillnad "läggs ut" i enlighet med indexeringen på banan.

  Räkneexempel:
  A har spelhandicap 18
  B har spelhandicap 12
  Mellanskillnaden är 6 slag och A har således 6 slag tillgodo i förhållande till B. A har ett handicapslag på hålen med index 1-6. 
   

  Hur sker fördelningen av spelhandicapslag i en handicapmatch när tävlingsledningen förlänger matchen för att matchen var lika efter 18 hål?

  Fördelningen sker på samma sätt som under spelet av de första 18 hålen i matchen. Till exempel gäller att om den spelare som har högst handicap hade ett handicapslag på hål 1 under spelet av de första 18 hålen i matchen har han/hon det också när matchen förlängs för ett avgörande. 

  Varför får man inte sänka sig när man spelar fyrboll?

  EGA har beslutat att ronder i fyrboll (populärt kallat "bästboll") inte ska räknas som handicapronder. Den främsta anledningen till detta är att spelstrategin i samband med fyrboll inte speglar spelarens normala strategi i samband med singelspel, som är den enda egentliga grunden för att bedöma en spelares aktuella spelstandard. Dock gäller att golfklubbens handicapkommitté har en skyldighet att beakta alla resultat som en spelare presterar oavsett sammanhang och dessutom har varje spelare en skyldighet att till golfklubbens handicapkommitté rapportera exceptionellt bra scorer också från fyrbolltävlingar. Golfklubbens handicapkommitté kan sedan göra en samlad bedömning och avgöra om den vill åsätta spelaren en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

  Jag spelar aldrig på min handicap och jag tycker att det känns kämpigt - vad ska jag göra?

  Om en spelare tycker att hans/hennes handicap är för hög eller för låg, alltså inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som man har (detta kan, men behöver inte, ha sin grund i exempelvis sjukdom eller långvarig frånvaro), ska spelaren kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté ska därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard och beakta de skäl som framförs av spelaren. Handicapkommittén kan därefter åsätta en spelare en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

  Jag vet att en spelare i golfklubben har alldeles för hög handicap och vinner alla tävlingar - vem ska jag kontakta?

  Om en person tycker att en spelares handicap är för hög eller för låg, d v s inte längre motsvarar den aktuella spelstandard som spelaren har, ska personen kontakta golfklubbens handicapkommitté. Golfklubbens handicapkommitté ska därefter göra en bedömning av spelarens aktuella spelstandard. Om handicapkommittén anser att personens handicap är för hög/för låg kan handicapkommittén därefter åsätta en spelare en ny handicap med hänsyn till allmän spelstandard. 

  Jag diskvalificerades i en tävling för ett regelbrott; är ronden trots detta handicapgrundande?

  Det beror på vilken regel du bröt mot. EGA har beslutat om vissa principer ska tillämpas generellt. Följande är ett citat ut EGA Decision 2.3 (fetstil är tillagt):

  DISQUALIFIED SCORES ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

  The following are examples when, following disqualification under the Rules of Golf, Stableford scores shall still be accepted for handicapping purposes provided that, where appropriate, the correction has been applied to the score on the Handicap Record.

  (a) Rule 3-4. - Player refuses to comply with the Rules affecting the rights of another competitor.

  (b) Rule 6-2b. - No handicap or too high a handicap recorded on the scorecard. The correct handicap shall be applied for handicapping purposes and Stableford points shall be adjusted accordingly. A similar process shall be applied if too low a handicap is recorded.

  (c) Rule 6-3a. - Player returns score, but failed to start at the correct time.

  (d) Rule 6-6b. - Scorecard not signed by the player or his marker, except if the marker's signature has been withheld for valid reasons.

  (e) Rule 6-6b. - Player unduly delays the return of his scorecard. The actual score should be accepted if the card is returned before the competition is closed. If the scorecard has not been returned before the competition has been closed the score should be entered as a No Return.

  (f) Rule 6-7. - Player unduly delaying play, subsequent offence.

  (g) Rule 6-8. - Discontinuance of play; Resumption of play - see also item (n)

  DISQUALIFIED SCORES NOT ACCEPTABLE FOR HANDICAPPING PURPOSES

  Scores that have been disqualified for "technical" offences where it cannot be determined how much advantage the player may have gained by the breach of Rule shall NOT be acceptable as Qualifying Scores for handicapping purposes. For example:

  (h) Rule 1-2. - A serious breach when taking any action to influence the position or the movement of a ball.

  (i) Rule 1-3. - Agreement to waive the Rules of Golf.

  (j) Rule 3-2. - Failure to hole out.

  (k) Rule 4-1., 4-2. and 4-3. - Using illegal clubs.

  (l) Rule 5-1. and 5-2. - Use of non-conforming ball or applying foreign material to a ball.

  (m) Rule 6-6d. - Score recorded for a hole lower than actually taken.

  (n) Rule 6-8. - Discontinuance of play for reason unacceptable to the Committee - see also item (g)

  (o) Rule 7-1b. - Practicing on the course prior to play.

  (p) Rule 11-4b. - Playing from outside Teeing Ground, not rectified.

  (q) Rule 14-3. - Using artificial devices and unusual equipment.

  (r) Rule 15-3b. - Play of Wrong Ball, not rectified.

  (s) Rule 20-7. - Playing a ball from a wrong place, not rectified. Offence considered a Serious Breach.

  Exempelvis gäller att om du blir diskad för att du övningsspelat på tävlingsbanan före tävlingen (Regel 7-1b) är ronden inte handicapgrundande. Om du däremot glömt att skriva under scorekortet (Regel 6-6b) är ronden trots detta handicapgrundande. 

  Generellt gäller dock att golfklubbens handicapkommitté alltid kan välja att justera en spelares handicap på allmän spelstyrka med utgångspunkt ifrån ett visst eller vissa resultat som presterats. 

  Kan en spelare registrera ronder från 2015 i Golfens IT-system efter nyår 2016?

  Nej, spelaren måste då lämna in sina uppgifter till hemmaklubben som gör en enskild årsredovisning. Skulle spelaren registrera sina ronder ändå bokförs de på det nya året.

  Registreras mina tävlingsresultat automatiskt som handicapronder om jag tävlar på Skandia Tour?

  Ja, alla tävlingar på Skandia Junior Tour administreras i GIT Tävling och ger automatiskt ny exakt handicap.

  Jag har handicap +1, tävlar sällan i Sverige och bokför mina tävlingsronder via Internet. Vid vilka svenska tävlingar uppdaterar inte tävlingsledningen exakt handicap i Golfens IT-system?

  Det är bara Nordea Masters som inte administreras i GIT Tävling.

  Jag bor (och golfar) utomlands. Hur visar jag upp aktuell handicap vid tävling?

  Din handicap kan uppdateras från vilken Internetansluten dator som helst. På Min golf under fliken Min HCP kan du sedan skriva ut ett handicapbevis med dagsaktuell handicap. Det är fortfarande din hemmaklubb som gör den årliga revisionen.

  Jag spelade riktigt bra så att resultatet sänker mig in i en lägre handicapgrupp. Vad gäller?

  När en spelares EGA Handicap ska sänkas från en högre till en lägre handicapgrupp, måste den sänkas enligt den högre handicapgruppen fram till dess att hans nya EGA Handicap för honom in i den lägre handicapgruppen, inom vilken EGA Handicapen sedan sänks enligt den handicapgruppen till rätt nivå.

  Exempel 1:
  Om en spelare med handicap 40,0 (handicapgrupp 6) registrerar ett poängbogeyresultat på 44 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  40,0 – (4 x 1,0)  = 40,0 – 4,0 = 36,0 vilket för honom ner i handicapgrupp 5 där handicapen nu sänks med 0,5 per poäng vilket ger 36,0 – (4 x 0,5) = 36,0 – 2,0 = 34,0

  OBS: När scoren registreras i Min Golf kommer systemet att stoppa vid 37,0. Spelaren ska då kontakta sin hemmaklubb som sedan manuellt sänker honom till 34,0

  Exempel 2:
  Om en spelare med handicap 28,5 (handicapgrupp 5) registrerar ett poängbogeyresultat  på 43 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  28,5 – (5 x 0,5)  = 28,5 – 2,5 = 26,0 vilket för honom ner i handicapgrupp 4 där handicapen nu sänks med 0,4 per poäng vilket ger 26,0 – (2 x 0,4) = 26,0 – 0,8 = 25,2

  Exempel 3:
  Om en spelare med handicap 19,1 (handicapgrupp 4) registrerar ett poängbogeyresultat  på 42 poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  19,1 – (2 x 0,4)  = 19,1 – 0,8 = 18,3 vilket för honom ner i handicapgrupp 3 där handicapen nu sänks med 0,3 per poäng vilket ger 18,3 – (4 x 0,3) = 18,3 – 1,2 = 17,1

  Exempel 4:
  Om en spelare med handicap 12,1 (handicapgrupp 3) registrerar ett poängbogeyresultat på 41  poäng sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  12,1 – (3 x 0,3)  = 12,1 – 0,9 = 11,2 vilket för honom ner i handicapgrupp 2 där handicapen nu sänks med 0,2 per poäng vilket ger 11,2 – (2 x 0,2) = 11,2 – 0,4 = 10,8 

  Exempel 5:
  Om en spelare med handicap 5,0  (handicapgrupp 2) registrerar ett poängbogeyresultat  från en föranmäld sällskapsrond på  42  poäng sänks hans EGA Handicap bara till 4,5, eftersom handicapgrupp 1 (4,4 och nedåt) bara tillåter tävlingsronder som handicapronder.

  Skulle poängbogeyresultatet på 42 poäng istället varit från en tävling sänks hans EGA Handicap enligt följande:

  5,0 – (3 x 0,2)  = 5,0 – 0,6 = 4,4 vilket för honom ner i handicapgrupp 1 där handicapen nu sänks med 0,1 per poäng vilket ger 4,4 – (3 x 0,1) = 4,4 – 0,3 = 4,1

  Ronder som spelas med hickoryklubbor är inte godkända som handicapronder. Varför:
  Enligt dagens regler rörande golfklubbor är de allra flesta hickoryklubbor inte godkända.
  Ett argument från EGA:s handicapregler:
  Spelaren ska göra sitt bästa under en handicaprond. Gör man det med dessa gamla klubbor? Det kan bli många höjningsronder på rad. Därefter kanske man tävlar med sin moderna klubbor.....

  Vad gäller för "treklubbstävlingar"?
  Resultat från tävlingar där tävlingsbestämmelserna har maximerat antalet klubbor till tre, är handicapronder för sänkning, men ej för höjning.

  Ska det alltid vara ett krav på tävlingshandicap för att få delta alternativt ta emot pris?
  Idén med krav på att deltagarna ska ha tävlingshandicap gäller främst handicaptävlingar. SGF anser inte att detta krav behövs i scratchtävlingar.

  Här hittar du EGA Handicapregler från 2016

 5. Golf för funktionsnedsatta
 6. Får synskadade använda avståndskikare för att bedöma avstånd?

  I tävlingssammanhang (HandiGolf Tour Sverige) är avståndskikare tillåtet för alla spelare, oavsett funktionsnedsättning. 

  Får spelare med funktionsnedsättning ta stöd av sin utrustning (vidröra marken) i hinder? 

  Ja, spelare med funktionsnedsättning får stödja sig på sin klubba på väg i och ur ett hinder. 

  Hur gör jag om jag har svårighet att klara den teoretiska delen av Grönt Kort, till exempel därför att jag har läs- och eller skrivsvårigheter? 

  Rådgör med din golftränare på klubben. Enligt SGF ska alla ha möjlighet att ta Grönt Kort. Det finns möjlighet att få göra den teoretiska delen muntligt. Finns oklarheter hos golftränaren så kontakta Helena Brobeck på SGF.

  Hur gör man om en spelare har svårigheter att orientera sig på golfbanan, eller om han/hon behöver stöd för att komma ihåg golfvett och regler? 

  Spelaren måste i sådana fall spela tillsammans med en kompis eller ledsagare som har tagit Grönt Kort. Det är kompisen som ansvarar för att personen med ovanstående funktionsnedsättning kan följa speltempot på banan och även spela säker golf och även i övrigt få ut det mesta möjliga av sin golfrunda.

 7. Det här gäller för din utrustning
 8. Min driver är tillverkad 1996, är den okej att spela med?

  Ja, om alla mått på klubban överensstämmer med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II). Alla klubbor tillverkade före 1 januari 1999 har en generell dispens från regeln om maximalt CT-värde. För måttuppgifter se "Regler för Golfspel 2016" bilaga II.

  Vad menas med CT-värde?

  CT-värde står för "characteristic time" och är den nya definitionen på trampolineffekten som tidigare angavs som COR. Maximalt tillåtet CT-värde är 239 mikrosekunder med en tolerans på 18 mikrosekunder, detta motsvarar ungefär det gamla värdet 0,83 COR. 

  Hur får jag reda på om min driver som jag köpte 2003 inte är okej att spela med, att den inte överensstämmer med reglerna?

  Den förbjudna listan finns inte längre publicerad på hemsidan utan bara den godkända listan. Om alla mått är godkända, men drivern inte finns med på godkända listan så återstår bara att kontakta R&A om man vill vara helt säker på att den är godkänd.

  Finns det något som heter "godkänd klubba"?

  Ja, från och med 1 januari 2006 finns det publicerat en lista med alla klubbor som har testats och befunnits vara godkända, "List of conforming driver heads". Listan uppdateras varje måndag.

  Min tre år gamla driver finns inte på någon av listorna, får jag använda den på lokala klubbtävlingar?

  Ja, om alla mått på klubban överensstämmer med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II) och det inte finns något som antyder att klubban har för hög trampolineffekt. Till exempel Max COR, COR 0,86 eller något liknande.

  Vid vilka tillfällen måste man spela med en driver som finns på godkända listan?

  Tävlingsledningen kan vid större tävlingar kräva att spelarna använder en driver som finns på godkända listan. I Sverige finns detta krav på följande tävlingar: European Tour, Ladies European Tour och Svenska Golftourerna både dam och herr.

  Det är viktigt att göra skillnad på kravet att en klubba ska överensstämma med reglerna och kravet att en viss klubba ska finnas på godkända listan. Alla klubbor en spelare spelar med ska överensstämma med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II), (detta gäller alla spelare vid alla tävlingstillfällen och alltid i samband med handicapgrundande sällskapsrond), men kravet att en klubba ska finnas på godkända listan påverkar väldigt få spelare i Sverige.

  Min klubba är en kopia av en märkesklubba som finns på godkända listan, räknas min kopia också som godkänd?

  Nej, den har inte samma status som originalet och räknas inte som en godkänd klubba, såvida inte tillverkaren har låtit testa "kopieklubban" och fått den godkänd.

  Är min icke testade "kopiedriver" förbjuden att använda på lokala klubbtävlingar?

  Nej, om alla mått överensstämmer med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II) och det inte finns något som antyder att den har för hög trampolineffekt får man spela med klubban.

  Gäller det maximala CT-värdet endast driver?

  Nej, regeln gäller alla klubbor. Ett problem just nu är att listorna enbart innehåller drivers, så för närvarande får vi anta att alla andra träklubbor är godkända så länge vi inte får någon mer information. En förutsättning är naturligtvis att klubban i alla övriga avseenden överensstämmer med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II).

  Kan klubbarna skriva en lokal regel som tillåter förbjudna drivers i deras tävlingar?

  Nej.

  Får jag använda en otillåten driver på en sällskapsrond?

  Ja, om du inte spelar en handicaprond.

  Vem ska kontrollera att driverregeln efterlevs?

  I första hand är det spelarens ansvar att spela med klubbor som överensstämmer med reglerna (Regel 4-1 och bilaga II). Vid en golftävling är det tävlingsledningens ansvar att agera om de får kännedom om att någon spelar med otillåten utrustning. Markören är skyldig att rapportera till tävlingsledningen om han tror att en spelare spelar med otillåten utrustning.

  Jag ska starta i en tävling och är osäker på om min driver överensstämmer med reglerna och frågar tävlingsledningen som svarar (i) att den överensstämmer med reglerna (ii) att den inte överensstämmer med reglerna - oaktat vilket, måste jag följa deras beslut?

  Ja. Tävlingsledningens beslut gäller (se dec. 34-3/1.5 punkt 4).

  En spelare kommer in på en tävling med 40 poäng i scorekortet, vad händer om det visar sig att spelaren har spelat med en otillåten driver?

  Tävlingsledningen ska diskvalificera spelaren för otillåten utrustning. Ronden är inte handicapgrundande, men handicapkommittén på spelarens hemmaklubb kan justera spelarens handicap utifrån allmän spelstyrka om den anser att det är befogat.

  Vad är grundregeln för avståndsmätare?

  Grundregeln är att avståndsmätare inte är tillåtet (se Regel 14-3). En golfklubb eller en tävlingsledning kan dock välja att införa en lokal regel som tillåter avståndsmätare. För förslag till formulering av den lokala regeln - se Spel- och Tävlingsinfobanken. 

  Om GK inte har antagit en lokal regel som tillåter avståndsmätare men jag trots det använder en avståndsmätare och får 40 poäng, är ronden då handicapgrundande?

  Ja. 

 9. Så görs årlig handicaprevision
 10. Vad är årlig handicaprevision?

  Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.
  Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

  För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

  SGF kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet 16/17 via GIT.
  Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

  SGF kommer fråga om golfklubben vill sköta hela handicaprevisionen själv.
  Enkät med möjlighet att tacka nej till automatisk handicaprevisionen kommer att skickas ut till golfklubben samt HCP-ansvariga under vecka 42 (Oktober).
  Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap.
  Om SGF inte får någon återkoppling från golfklubben, kommer medlemmarna i den golfklubben att bli föremål för automatisk handicaprevision.

  Alltså det är ingen skada skedd om klubben inte svarar, men vi upprepar, att den
  automatiska årsrevisionen bara gör höjningar. Eventuella sänkningar måste alla golfklubbar ta ställning till.

  Beräkningsmetoden som används vid årlig handicaprevision redovisas i bilaga E i EGA Handicapregler.

  Varför är årlig handicaprevision så viktig och varför erbjuder SGF automatik via GIT?

  • Vid senaste årsskiftet var det bara ca 1/3 av golfklubbarna som gjorde den årliga handicaprevisionen.

  • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

  Konsekvenser om årsrevisionen görs blir bland annat:

  • Spelare blir kvar på en för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.

  • CBA kan justera buffertzonen nedåt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.

  • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

  Så reviderar du själv din handicap

  I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra handicap.

  Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din handicap. Klubben kan registrera samtliga handicapronder men även funktionerna "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild årsrevision" kan användas. Enskild årsrevision kan endast göras en gång per spelare och år.

  Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge ny handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag.

  När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt sänka handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision".

  Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista handicap föregående år enligt GIT även ingående handicap innevarande år. Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta handicap under året.