Sveriges banvärderare

Här hittar du Sveriges banvärderare och de riktlinjer och mål som är uppsatta för varje distrikt.

Organisation

Banvärdering organiserades om 2016 där SGF tar ett helhetsansvar med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering.

Själva arbetet utförs i regionerna. Nedan finns regionindelningen, ansvarig för varje region och eventuell information från regionen.

Riktlinjer för banvärdering

Frågor?

Porträttbild på Håkan Stålbro
Bild på Birgitta Ljung