Tillsammans kan vi befästa att Sverige håller en stark position på högsta nivå och även i framtiden levererar spelare till världstoppen. Handigolflandslaget är för spelare med fysisk funktionsnedsättning.

Vision:

• Mot lägre scorer
• Att utvecklas som människa och spelare genom golfen

Mål:

• Internationella framgångar på högsta mästerskapsnivå och på EDGA-touren.

Under 2017 fortsätter vi med ett landslag, en strategi vi har haft under en längre tid. Det betyder att vi har tagit ut ett antal spelare som kommer att ingå i våra landslag.

Vi har även bevakning på spelare som i dagsläget är utanför landslaget. Om någon utanför landslaget gör ett bra jobb och presterar kommer den spelaren ha lika stora chanser att ta plats i de uppdrag vår verksamhet skickar spelare till, som de som idag ingår i landslaget.

Anledningen till att vi valt att jobba med landslag är utifrån behovet att få kontinuitet i arbetet med spelare och deras nätverk, vilket vi upplever behöver göras för att nå resultat och konkurrera på internationell nivå.

Vi jobbar utifrån visionen ”Att utvecklas som människa och spelare genom golfen”. Vi gör detta genom att sätta individens utveckling i centrum. Vi tror på starka nätverk och synergieffekter mellan olika miljöer.

Silen - en metafor för värdegrunden i landslagsverksamhet

Vi förväntar oss att de spelare som får en plats i landslagets verksamhet gör en insats i den omfattning som vi vet krävs för att nå resultat. Vi kommer att jobba individuellt med spelare, att ingå i ett landslag betyder inte att alla gör samma saker eller att man spelar samma tävlingar.

Vi jobbar utifrån vår värdegrund som beskrivs i den så kallade Silen – glädje, hälsa, ansvar och ärlighet (bilden). För dem som är uttagna till ett landslag är värdegrunden en bas i verksamheten som vi utgår ifrån.

Vi ser det här som ett samarbete och ett vinna-vinna-upplägg där vi lever upp till och ansvarar för vår vision och våra mål.

Regler vid resa med handigolflandslaget eller utvecklingslandslaget

För att lättare få tillgång till behandling vid eventuell skada vid internationella tävlingar/landslagsläger inom EU/EES-länder och Schweiz, rekommenderar vi att spelare skaffar Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet kommer hem till dig inom en vecka och är kostnadsfritt. Ha alltid med dig kortet vid tävlingar/landslagsläger utomlands. Som spelare är du även försäkrad genom Svenska Golfförbundet hos ERV.

Antidoping

För dig som är uttagen till ett av Svenska Golfförbundets landslag gäller, liksom inom all idrott, att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av dopingklassade medel. Vilka läkemedel som är dopingklassade framgår av Röd-gröna listan och WADA:s dopinglista som finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Om du är osäker på om ett preparat är tillåtet ska du alltid rådfråga din läkare.

För frågor, kontakta

Daniel Stark är coach för handilandslaget. Han har kort brunt hår och blå ögon.