Högre mekanikerutbildning HMU 16/17

Nu är det sista chansen att söka till Swedish Greenkeepers Associations HMU 16/17 för dig som har hand om banans maskiner.

Utbildningen sker på Kunskapens Hus i Dingle v 49, 4 och 6.

Vi har nu två platser kvar för dig som har glömt att anmäla dig.

Info och anmälan finns här

Missa inte chansen till vidareutbildning och ökad kvalitet på banans maskiner.

Fler nyheter

 1. Banvandring på Värpinge golfbana
 2. Banskötsel

  Banvandring på Värpinge golfbana

  29 maj klockan 13.00 till 16.00 bjuder Sterf-projektet "ogräskontroll/maskros" in till banvandring på Värpinge golfbana.

 3. Hjälpsådd i praktiken av vinterskadade greener
 4. Banskötsel

  Hjälpsådd i praktiken av vinterskadade greener

  Ett nytt forskningsprojekt har blivit godkänt av Sterf. Hjälpsådd i praktiken av vinterskadade greener är en vidareutveckling av tidigare projektet Successful reestablishment of golf greens following winter damages 2014–2017.

  Det nya forskningsprojektet genomförs mellan 2017 och 2018. Första året ligger försöket på Surahammars GK och Leksands GK. Syftet och målsättningen är fortfarande att värdera olika såtekniker och se om det är någon skillnad mellan dessa.

  Vi ska också studera om det är någon skillnad mellan två olika gräsarters (krypven och kärrgröe), etableringstid samt se om ett hållande vätmedel har effekt på bättre uppkomst av gräs. Ger vätmedelbehandling en jämnare fuktighet i greenen och som därmed leder till jämnare etablering? Finns det skäl att rekommendera vätmedelbehandling i samband med hjälpsådd? Det är några av frågeställningarna som vi vill ha svar på.

  Beskrivning av projektet

  Projektet utförs på naturligt vinterskadade greener i mellersta eller norra Sverige hos intresserade golfklubbar under 2017 och 2018. Greenen/greenerna delas in i två block, där kärrgröe används i ena blocket och krypven i det andra. Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel och den andra halvan är obehandlad. Varje block delas upp i fyra delar: kontroll (nollruta), vertikalskärning+droppsådd, skärande såmaskiner och en piggvals.

  Innan projektet dras igång sker luftning (om isskadad green) samt vertikalskärning (en till två riktningar). Efter sådd av försöket utförs övrig skötsel enligt normala rutiner (dress, vältning, vårtäckningsduk etc.) Utsädesmängd och vätmedelsbehandling enligt rekommendation.

  Avläsning vid två tillfällen av ytorna (täckningsgrad i procent var 14:e dag, eller tätare om så behövs (väderberoende). Vid sådd och avläsningar mäts marktemperatur och markfuktighet (Fieldscout TDR 300). Uppgifter om samtliga utförda skötselmoment noteras.

  Spridning av resultaten

  Preliminära resultat från projektet publiceras årligen genom artiklar. Resultat från projektet sprids även genom Svenska Golfförbundets nyhetsbrev samt presenteras vid Erfa-träffar runt om i Sverige. Slutrapportering av resultaten sker under hösten 2018.

  Se en kort film om projektet och starten på försöket:

  Ansvarig för projektet är SGF:s bankonsulenter Carl-Johan Lönnberg samt Boel Sandström.

 5. Grönyteutbildningar på gång att förändras
 6. Banskötsel

  Grönyteutbildningar på gång att förändras

  Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association har enats om en ny utbildningstrappa för de olika grönyteutbildningarna. Det för att ytterligare anpassa utbildningarna efter golfanläggningarnas behov.

  Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startar tillsammans en ny utbildningstrappa.
  Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på samtliga utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

  Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagarsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader.

  Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändras från nuvarande tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. SGF tillsammans med regionalt SGA och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

  I och med att GUB blir kortare kommer Vidareutbildning för banpersonal (VUB) att förlängas med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor. Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen i dag.

  Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

  Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare. Nästa HGU planeras starta hösten 2017. Kika här för mer information

  Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på "vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU? Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare (1–3-dagar) utbildningar i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.
  Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av SLU för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid. Vi vill även rekommendera Great lake School of Turfgrass Scienc", som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars. Mer om hur årets utbildning var upplagd: http://turf.umn.edu/news/registration-now-open-2017-great-lakes-school-turfgrass-science. Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under denna utbildning.

  Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

  Mer information
  SGF och SGA arbetar vidare med utbildningar och avser att starta en tvåveckors Vidareutbildning för banpersonal (GUB) under hösten 2017.

  Vid frågor gällande utbildningar kontakta Håkan Stålbro, SGF, på 070-622 15 75 eller hakan.stalbro@golf.se

  Boel Sandström