Grönyteutbildningar på gång att förändras

Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers Association har enats om en ny utbildningstrappa för de olika grönyteutbildningarna. Det för att ytterligare anpassa utbildningarna efter golfanläggningarnas behov.

Utbildningar inom banskötseln förändras ständigt, dels genom synpunkter vid utvärderingar, dels genom ny kunskap från forskning. De två golforganisationerna samarbetar i utbildningsfrågor och startar tillsammans en ny utbildningstrappa.
Till samtliga utbildningar finns kursplaner med ämnen, innehåll och tidsåtgång som ska följas på samtliga utbildningsplatser för att få en enhetlig och likvärdig utbildning oavsett var man går den.

Första steget i trappan består av introduktionsutbildningar. Det är en endagarsutbildning som framförallt riktar sig till säsongspersonal som jobbar kortare period under exempelvis sommaren, samt tvådagarsutbildning för säsongspersonal som arbetar mer än tre månader.

Nästa steg är Grundutbildning för banpersonal (GUB), som förändras från nuvarande tre veckor till två veckor. Den utbildningen fokuserar tydligt på praktiska ämnen och genomförs i möjligaste mån regionalt. SGF tillsammans med regionalt SGA och i förekommande fall golfdistriktsförbund (GDF) bestämmer lämplig tidpunkt för utbildningen utifrån områdets förutsättningar.

I och med att GUB blir kortare kommer Vidareutbildning för banpersonal (VUB) att förlängas med en vecka, till totalt fyra veckor. Utbildningen genomförs två veckor åt gången med ett uppehåll på ett antal veckor. Under uppehållet genomförs ett eget arbete (exempelvis skötselplan) på liknande sätt som på utbildningen i dag.

Efter dessa tre trappsteg kommer Högre greenkeeperutbildningen (HGU), som även fortsättningsvis är på sju veckor fördelade under cirka 2 års tid. I nuläget görs inga förändringar gällande ämnena i de olika veckorna, däremot sker en ständig utveckling av själva innehållet i respektive vecka.

Vi kommer även att erbjuda de som gått HGU för mer än 8–10 år sedan att få gå enskilda delkurser i nuvarande HGU. Detta då vissa av veckorna har förändrats markant jämfört med vad som togs upp vid utbildningen runt åren 2004–2008 eller tidigare. Nästa HGU planeras starta hösten 2017. Kika här för mer information

Banchefer som gått HGU har frågat och SGF har funderat på "vilken typ av utbildning som ska komma efter HGU? Det är något som vi benämnt som spetsutbildningar i utbildningstrappan. Här kan kortare (1–3-dagar) utbildningar i ett specifikt ämne genomföras, som är på en högre nivå jämfört med det som tas upp på HGU.
Utbildningen Gräs för golfbanor genomfördes av SLU för ett antal år sedan, men i nuläget är det svårt att administrera en sådan utbildning på ett liknande sätt. Av det skälet får den utbildningen förbli vilande ytterligare en tid. Vi vill även rekommendera Great lake School of Turfgrass Scienc", som är en distansutbildning som genomförs av University of Minnesota. Utbildningen är webbaserad med veckovisa föreläsningar under januari till mars. Mer om hur årets utbildning var upplagd: http://turf.umn.edu/news/registration-now-open-2017-great-lakes-school-turfgrass-science. Som komplement till denna utbildning kan SGF erbjuda organiserade träffar där vi diskuterar vad som tagits upp under denna utbildning.

Förutom utbildningstrappans steg kommer det även fortsättningsvis att erbjudas utbildningar och seminarier där exempelvis forskning från Sterf redovisas eller med utländska föreläsare som tar upp aktuella ämnen. Dessa utbildningar är öppna för alla oavsett vilka utbildningar man gått.

Mer information
SGF och SGA arbetar vidare med utbildningar och avser att starta en tvåveckors Vidareutbildning för banpersonal (GUB) under hösten 2017.

Vid frågor gällande utbildningar kontakta Håkan Stålbro, SGF, på 070-622 15 75 eller hakan.stalbro@golf.se

Boel Sandström

Fler nyheter

 1. Välkommen till Elmia Park i Jönköping
 2. Banskötsel

  Välkommen till Elmia Park i Jönköping

  Det är dags för årets banskötselmässa – Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljö.

  I Jönköping bjuds på ett fullspäckat seminarieprogram med många spännande föreläsare. Senaste nytt visas upp både inom- och utomhus. Boka in 26–28 september i din kalender för några lärande utbildningsdagar. 

  Se hemsidan för mer information

 3. Banutbildning – viktigaste byggstenen i all banskötsel
 4. Banskötsel

  Banutbildning – viktigaste byggstenen i all banskötsel

  Nu är det hög tid att anmäla sig till vintersäsongens banutbildningar. Det har skett en del förändringar av kurslängd och innehåll.

  Grundutbildning för banpersonal (GUB) är numera 2 veckor medan Vidareutbildning för banpersonal (VUB) har förlängts till totalt 4 veckor. Högre greenkeeperutbildningen (HGU) startar en ny kurs i november på Bosön, Lidingö. 

  Få mer information och anmäl dig här

 5. Sölvesborg första golfklubb att använda HVO
 6. Banskötsel

  Sölvesborg första golfklubb att använda HVO

  Under arbetet med att bli GEO-certifierad har Sölvesborgs GK ersatt diesel med fossilfria bränslet HVO, hydrerade vegetabiliska oljor, för att minska påverkan på klimatet.

  Klubben har också investerat i en ny eldriven maskinpark. ”Nästa steg för klubben är att kategorisera både flora och fauna tillsammans med frivilliga och experter från Sölvesborgs kommun." 

  Läs klubbens pressmeddelande