Totalt 57 310 individer började eller återupptog golfspelet under 2016 och antalet aktiva golfmedlemmar ökade med 9 794 till totalt 486 631. Antalet aktiva golfmedlemmar har ökat i obruten följd sedan hösten 2013.

Medlemsstatistik

Medlemsutvecklingen 2013–2016

Grafen visar medlemsutvecklingen i Golfsverige åren 2013–2016.

2013 2014 2015 2016
Flickor juniorer 10683 10378 10207 10491
Utv flickor 1-21 år -685 -305 -171 284
Trend -2,6% -1,6% +2,8%
Pojkar juniorer 37786 36815 36566 37865
Utv pojkar 1-21 år -1680 -971 -249 1299
Trend -2,6% -0,7% +3,6%
Summa juniorer 48469 47193 46773 48356
Utv alla juniorer 1-21 år -2365 -1276 -420 1583
Trend -2,6% -0,9% +3,4%
Kvinnor seniorer 124423 123299 122736 123690
Utv kvinnor 22+ -3176 -1124 -563 954
Trend -0,9% -0,5% +0,8%
Män seniorer 300588 303926 307328 314585
Utv män 22+ -1373 3338 3402 7257
Trend +1,1% +1,1% +2,4%
Summa seniorer 425011 427225 430064 438275
Utv alla seniorer -4549 2214 2839 8211
Trend +0,5% +0,7% +1,9%
= Totalt aktiva 473480 474418 476837 486631
Utveckling totalt -6914 938 2419 9794
+0,2% +0,5% +2,1%

Sammanfattning medlemskap

 • Antalet aktiva golfmedlemmar ökade 2016 med 9 794 (+ 2,1 %) till totalt 486 631.
  Det är den enskilt största ökningen sedan 2003.

 • Antalet aktiva golfmedlemmar har ökat i obruten följd sedan hösten 2013.
  Ökningen uppgår till totalt 13 151 medlemskap.

 • Golfsverige ökade 2016 i samtliga grupper:
  Juniorer ökade med 1 583 (+ 3,4 %) till 48 356.
  Kvinnor (seniorer + juniorer) ökade med 1 238 (+ 0,9 %) till 134 181.
  Män (seniorer + juniorer) ökade med 8 556 (+ 2,5 %) till 352 450.

 • Andelen kvinnor minskade till 27,6 % medan andelen juniorer ökade till 9,9 %.

Sammanfattning individer

 • Totalt 463 952 individer var medlemmar i oktober 2016.
  Det var en ökning med 8 182 (+ 1,8 %).

 • Totalt 57 310 individer började eller återupptog golfspelet under 2016.

 • Totalt 49 128 individer slutade under 2016 och lämnade sina klubbmedlemskap.

 • Andelen kvinnor uppgick till 27,7 %.

 • Andelen juniorer uppgick till 9,9 %.

Bokningsstatistik

Bokade ronder i GIT januari–september

Grafen visar volymen bokningstransaktioner i Golfens IT-system (GIT) varje år sedan 2006 för perioden januari–september. Grafen visar alltså inte helårssiffror.

Sammanfattning bokningsstatistik

 • Antalet ronder ökade 2016 med 232 200 ronder (+ 4 %).

 • På nio månader har det genomförts 6,4 miljoner ronder, vilket är nytt rekord.

 • Totalt 376 830 golfare hade bokat minst en starttid.

 • I snitt spelade golfarna 15,4 ronder, en ökning från 14,7 förra året.

 • Gästspelet (greenfee) svarar för 33 % av alla bokningar.

 • 300 700 golfare spelade minst en gästrond medan 292 200 spelade minst en rond på hemmabanan.

Kontakta oss för mer information

Bo Bengtsson har ljusrandig skjorta, har mörkt hår och svarta glasögon och ler i kameran.
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef