Bli golfklubben som människor pratar om när det gäller humanitet och välgörenhet. En liten insats som kan ge mycket tillbaka. Har du och din klubb fler exempel, kontakta Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se.