Bisyssla gav Nybro skötselbidrag

Nybro GK har fått ett lokalt naturvårdssatsningsbidrag för att uppgradera skötselplanen för värdefulla områden på banan. Här finns både rödlistade bin och växter.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1975

Resultat av projektet

På banan finns rödlistade bin samt växter som är skyddsvärda varför länsstyrelsen tillstyrkt ett skötselbidrag.

Så gjorde Nybro GK

Länsstyrelsen har inventerat området kring golfklubben och upptäckt en sällsynt och rödlistad art av bin. Tillsammans med några rödlistade växter anser man att dessa områden måste skötas på ett speciellt sätt varför man önskar att det ska göras av Nybro GK. För detta erhåller klubben ett skötselbidrag, ett LONA-bidrag, via kommunen på 20 000 kr årligen.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd