Ser vi ett trendbrott?

Under ett par års tid har golfen haft en tuff tid med neddragningar av olika resurser och dylikt. En följd av detta är att många golfanläggningar inte skickat sin personal på utbildningar eller kompetenshöjande kurser. Nu har golfen vänt igen med mer medlemmar, mer spelade ronder och det i det stora hela är det mycket positivt. Något extra roligt vi ser just nu är att våra utbildningar återigen är populära. Våra olika utbildningar som vi (bankonsulenter) på SGF genomför varje år (GUB, VUB och HGU) är helt fulla. På VUB finns det ett fåtal platser kvar så har ni funderingar på denna kurs så snabba på att anmäla er.

Förhoppningsvis ser vi kanske ett trendbrott i frågan? I vilket fall innebär det att till nästa år och kommande åren kommer det vara mer utbildad personal på våra golfanläggningar vilket främjar golfen och banskötseln i allmänhet.

/SGF:s bankonsulenter