Första dagen!

Första dagen är avklarad och för vår del var den en fullmatad dag. Föreläsning 8–17 uppdelat på två 4 timmarpass med ett rasande tempo från föreläsarna. Förmiddagens pass för min del handlade om "Cool-Season Putting Green Improvement - Changing Species or Cultivars, Interseeding or Regrassing"
Föreläsaren som är otroligt kompetens på gräs/sorter redogjorde varför detta är viktigt, hur vi gör det på bästa sätt samt hur det kan påverka golfbanans kvalité på lång sikt, d.v.s. på vilka sätt kan du göra ifall du vill "byta" gräsart eller sort.

Alternativet som diskuterades under föreläsningen var b.la ombyggnation av banan (greener), "regrassing" (borttagning av översta 5 cm) eller kontinuerligt hjälpsådd av gräsytan. Det första alternativet har flera klubbar i Sverige gjort och "regrassing" har några gjort. Senast i höstas gjorde Hills golf club detta på ett mycket imponerade sätt.

Det sista alternativet som diskuterades och som jag verkligen gillar är detta med kontinuerligt hjälpsådd. Detta är något som fler klubbar skulle anamma för att "stötta" befintlig gräsart med moderna nya grässorter som är starkare, bättre mot sjukdomar och skapar en bättre kvalité på lång sikt. Japan är ett land som har anammat denna strategi, särskilt när det gäller att få in mer krypven i befintlig vitgröegreener.

//Calle och Peter