Antalet bokade golfronder i GIT

Statistiken nedan uppdaterades månadsvis. Den avser antalet bokade ronder i Golfens IT-system, GIT. Närmare 370 golfanläggningar använder tidbokningsmoduelen i GIT. Golfspelarna kan boka via anläggningen (telefon/på plats), Min Golf (Internet), Mobila Min Golf (mobiltelefoner) Golfterminalen (självbetjäningsterminal) eller genom turistbokningssystemen GolfSwitch och CityBreak,

Fakta om bokningsstatistiken:

  • 1 person och startid = 1 bokning. En fyrboll = 4 bokningar
  • Det kvittar om anläggningen bokat med Golf-ID eller inte. Alla fyllda platser i tidbokningen har räknats.
  • Siffrorna omfattar såväl ny-, om- som avbokningar. Cirka 25-30 % av bokningarna kan hänföras till om- och avbokningar, vilket innebär att 70-75 % av bokningarna är faktiska bokningar av golftider.
  • Det finns inte någon riktigt tillförlitlig statistik över antalet spelade golfronder i Sverige. Spontanrundor, spel utanför tidbokningen, bollränna, 9-hålsbanor osv saknas i statistiken. 
  • Tidbokningen innehåller en obestämd mängd "överbokningar", dvs en person bokar in tre medspelare men endast två eller tre personer kommer till start.
  • Bokningarna räknas per bokningsdagen, dvs en bokning i januari kan avse en golftid i maj.
  • Bokningsstatistiken i GIT ger en rättvisande bild över det generella läget i Golfsverige månad för månad.
  • SIffrorna är direkt jämförbara från år 2008 och fram till idag. Antalet golfanläggningar som bokar i GIT har varit närmast konstant under åren de senaste åren.
Totalt bokade golfronder i GIT        
 
Månad/år 2008 2009 2010 2011 2012 2013    2014
 
Jan 53 552 36 123 49 030 79 417 114 671 127 693 126 485
Feb 73 877 71 295 122 380 134 057 148 921 173 171 203 602
Mar 140 012 176 055 208 931 222 184 302 691 199 562 436 726
Apr 606 171 783 560 639 654 766 033 752 424 608 948 1090 728  
Maj 1 117 234 1 184 752 1 131 811 1 187 747 1 246 995 1 260 215   1293853
Jun 1 132 104 1 208 197 1 246 445 1 274 543 1 237 224 1 337 210
Jul 1 529 308 1 591 788 1 446 773 1 560 411 1 609 759 1 662 559
Aug 1 258 056 1 472 675 1 471 331 1 495 183 1 462 684    
Sep 845 478 988 051 886 293 910 983 858 548    
Okt 277 725 317 525 359 569 374 035 339 719    
Nov 26 795 43 717 67 052 93 802 103 875    
Dec 11 775 29 364 30 765 37 449 27 099    
TOTALT 7 072 087 7 903 102 7 660 034 8 135 844 8 204 610 5 369 358 3151394
               
               
Antalet bokningar per dag          
               
Månad/år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 1 727 1 165 1 582 2 562 3 699 4 119 4080
Feb 2 638 2 546 4 371 4 788 5 135 6 185 7272
Mar 4 517 5 679 6 740 7 167 9 764 6 437 14558
Apr 20 206 26 119 21 322 25 534 25 081 20 298 40397
Maj 36 040 38 218 36 510 38 314 40 226 40 652 41737
Jun 37 737 40 273 41 548 42 485 41 241 44 574
Jul 49 333 51 348 46 670 50 336 51 928 53 631
Aug 40 582 47 506 47 462 48 232 47 183    
Sep 28 183 32 935 29 543 30 366 28 618    
Okt 8 959 10 243 11 599 12 066 16 177    
Nov 893 1 457 2 235 3 127 3 463    
   
   
Dec 380 947 992 1 208 874    
TOTALT 19 376 21 652 20 986 22 290 22 478 25 327 16013
               
               
Andelen bokningar via Min Golf         
(inklusive mobila Min Golf och turistsystem)        
               
Månad/år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 3% 5% 3% 2% 4% 3% 6%
Feb 6% 3% 1% 3% 4% 3% 7%
Mar 13% 14% 12% 11% 24% 7% 30%
Apr 30% 37% 32% 40% 40% 34% 50%
Maj 35% 41% 41% 45% 49% 51% 53%
Jun 38% 43% 44% 50% 53% 55%
Jul 40% 46% 47% 54% 58% 58%
Aug 39% 44% 46% 50% 53%    
Sep 39% 42% 44% 50% 51%   53%
Okt 43% 39% 45% 51% 49%   55%
Nov 32% 32% 19% 36% 27%   33%
Dec 26% 10% 1% 17% 6%   18%
TOTALT 37% 41% 41% 46% 49% 48% 44%
Tipsa  Teckenstorlek

Annonser

Partners: