Dela denna artikel

Ny diskussion om spel på Bäckavattnet

Bäckavattnets GK har haft medlemsmöte där styrelsen fick i uppdrag att förhandla med markägaren. Förhoppningen är att få komma tillbaka och spela på den bana som under det senaste året legat i träda.

Bäckavattnets GK äger klubbhuset, som står på fri grund. Tidigare köpte medlemmarna spelrätter av ett driftsbolag, som ägdes av Per Lillienfelth. När detta bolag gick i konkurs stod medlemmarna utan bana.

Av de dryga 900 medlemmarna valde merparten att gå till andra klubbar. Kvar i Bäckavattnets GK finns 321 medlemmar. Dessa har i år spelat på Skogaby GK, som Bäckavattnets GK tecknat ett hängavtal med.

Per Lillienfelth, som representerar markägaren, modern Ann, har erbjudit klubben ett nytt arrendeavtal.

- Men det tyckte medlemmarna inte var acceptabelt. Däremot fick styrelsen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med markägaren. Många vill gärna se att Bäckavattnets golfbana återuppstår. Den är ju både unik och vacker, säger Bengt Ekberg, ordförande i Bäckavattnets GK.

Hur stor är chansen att banan återuppstår?
- Vi har en gammal fordran på markägaren. Kan vi nå en förlikning i den frågan och få ett inte allt för högt arrende är vi en bit på väg. Men allt handlar om ekonomi och man ska nog inte tro att alla gamla medlemmar kommer tillbaka. Många har säkert rotat sig i sina nya klubbar, säger Ekberg.

Per Lillienfelth som tidigare skötte driften av anläggningen är inte beredd att åta sig detta uppdrag en gång till.

- Nej, men däremot är jag inte motståndare till att det spelas golf på banan igen. Vill Bäckavattnets GK göra ett försök att driva verksamheten får de gärna göra det, säger han.

Av: Tommie Gustavsson
info@golf.se

Publicerad: 2012-11-16
Skriv nytt inlägg
Logga in med ditt Facebook-konto
 Posta 
  • 1

Dela denna artikel

Annonser

Partners: